2004-05-11 16:55:53

Misionári, ohlasovateľmi nádeje


Vatikán:V Klementínskej sále sa Svätý Otec stretol s národnými riaditeľmi Pápežských misijných diel, ktorí majú v Ríme svoje generálne zhromaždenie. Vo svojom príhovore im zdôraznil, že „sú ohlasovateľmi nádeje, ktorá sa rodí v smrti a zmŕtvychvstaní Krista. Preto si musíte osobitne všímať národy tzv. Tretieho sveta, kde sú bolesť a potreby najväčšie. „Ste autentickými misionármi v globalizovanom svete, kde utrpenie za pravdu a spravodlivosť prekračujú všetky národné hranice“.Ján Pavol II. ďalej vyjadril radosť z úsilia obnoviť štatúty Pápežských misijných diel. „To ukazuje na snahu uskutočňovať vašu misiumilosrdenstva a pokojastále lepšie a viac“. V závere príhovoru Ján Pavol II. zaželal prítomným národným riaditeľom Pápežských misijných diel Božiu pomoc v ich práci.All the contents on this site are copyrighted ©.