2004-05-10 16:42:48

List Rady biskupských konferencií Európskej únie k nadchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu


Belgicko:V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu Komisia episkopátov Európskej únie dnes vydala vyhlásenie, v ktorom sa okrem iného píše:„V dňoch od 10. do 13. júna tohto roku sa v 25 členských štátoch Európskej únie, ktorá má dnes 450 miliónov obyvateľov, budú konať voľby, v ktorých voliči zvolia na päť rokov 732 svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Tieto voľby budú najväčšie, aké sa doteraz v západnom svete organizovali.

Je vhodné pripomenúť, že 1. máj, keď do únie vstúpilo 10 nových členských štátov, je deň, keď bolo zrušené rozdelenie nášho kontinentu ako dedičstvo Jaltskej dohody. Tak pre Východ ako aj pre Západ tento projekt európskej integrácie je odpoveďou ne vojnu a totalitný systém, ktoré poznačili Európu v priebehu jej nedávnych dejín. Keď budeme teraz voliť, každý z nás bude mať úžitok z privilégia mieru a demokracie, čo nebolo dopriate našim predkom. A na svete toto privilégium nemá ešte mnoho miliónov ľudí.

Európsky parlament je jedna z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Od prvých priamych volieb, ktoré sa konali už pred 25 rokmi, sa jeho právomoci značne rozšírili. Legitimita a autorita s ktorými budúci Európsky parlament bude zastupovať hodnoty a záujmy občanov Európskej únie, bude závisieť od úsilia týchto občanov, ktorí prídu od 10. do 13. júna voliť. Preto je naša účasť na týchto voľbách v našom záujme a je našou morálnou povinnosťou.

Budúci Európsky parlament bude čeliť témam, ktoré sa týkajú všetkých nás a ktoré budú mať dôsledky na budúce generácie. Európske voľby by nemali byť preto testom popularity našich jednotlivých štátnych vlád. Povzbudzujeme katolíkov, ako aj voličov ostatných vierovyznaní, aby sa starostlivo informovali o kandidátoch a o programoch politických strán.

Ako kresťania zdôrazňujeme, že ľudský život je posvätný a nedotknuteľný od svojho počatia po prirodzenú smrť. Aj keď nie je v kompetencii Európskeho parlamentu vydávať zákony vo veci potratov a eutanázie, bude bdieť nad ľudským životom vo všetkých jeho fázach a bude ho chrániť vzhľadom na financovanie vedeckého výskumu? Akým spôsobom europoslanci budú realizovať rovnováhu medzi úctou k rozličnosti a podporou rodiny založenej na manželstve ako základnej jednotke spoločnosti? Dokážu budúci europoslanci podporiť právo rodičov na slobodný výber školy bez ekonomickej diskriminácie a podľa vlastného výchovného presvedčenia?Ježiš Kristus nám ukázal príklad pokiaľ ide o prijímanie cudzincov v našej spoločnosti: Bude nový parlament pokračovať v naznačenej ceste aby zaručil ľudské a spravodlivé zaobchádzanie s utečencami aemigrantmi?

Jedna z prvých úloh Európskeho parlamentu bude určite prijatie Ústavy Európskej únie. Využívame túto príležitosť a opäť zdôrazňujeme naše úsilie podporovať hodnoty vyjadrené v ústave a pripomíname návrh, ktorý sme dali spoločne s ďalšími cirkvami, aby v preambule ústavy bol odkaz na kresťanské dedičstvo Európy.

V týchto európskych voľbách sú v hre základné hodnoty. Iba skrze svoj hlas katolíci môžu prispieť k splneniu sna Jána Pavla II. aby Európska únia bola tvorená „mužmi a ženami, ktorí sa budú usilovať priniesť ovocie týchto hodnôt, dajú sa do služieb všetkých pre Európu človeka, v ktorom sa odráža Božia tvár,“ - napísali okrem iného v liste k voľbám do Európskeho parlamentu biskupi združení v Rade biskupských konferencií Európy. Biskupskú konferenciu Slovenska v nej zastupuje vojenský ordinár, biskup František Rábek.All the contents on this site are copyrighted ©.