2004-05-10 16:46:23

Bez prepojenia na hlboké ľudské hodnoty je človek schopný toho najväčšieho zla


Nemecko:V sobotu 8. mája sa v Stuttgarte uskutočnila veľká medzinárodná manifestácia pri príležitosti rozšírenia Európskej únie pod názvom Spoločne pre Európu.Zúčastnili sa jej kresťania zo 175 hnutí a spoločenstiev z katolíckej, anglikánskej, evanjelických a pravoslávnych cirkví z celej Európy. So Stuttgartom bolo prostredníctvom satelitného prenosu spojených 151 európskych miest, na Slovensku to bola Žilina. Stretnutia sa zúčastnili významné osobnosti cirkevného a občianskeho sveta. Osobitný list, ktorý účastníkom prečítal arcibiskup Stanislaw Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov, poslal aj Svätý Otec. Zo záverečného posolstva stretnutia vyberáme:

“Nadišla rozhodujúca chvíľa pre život Európy a pre jej vyhliadky do budúcnosti. Európa sa totiž nemôže vymedziť len na to, že sa stane obchodnou úniou bezpečnou pre svojich obyvateľov. Tento kontinent vo svojej rozmanitosti a kráse pozná chvíle svetla a rastu, avšak aj horkú pravdu, že bez prepojenia na hlboké ľudské hodnoty, je človek vytrhnutý zo svojich ľudských koreňov a stáva sa schopným toho najhoršieho zla. Aj napriek všetkému tomuto zlu, dnes sme s vďačnosťou svedkami zmierenej Európy, slobodnej a demokratickej Európy.

My, príslušníci viac než 150 cirkevných hnutí a skupín z rôznych kresťanských cirkví a komunít, ktorí sme sa zišli v Stuttgarte z každého kúta svetadielu, svedčíme o rastúcom spoločenstve medzi nami, ktoré medzi nami vzbudil Duch Svätý a toto naše spoločenstvo ponúkame ako svoj príspevok do Európy, aby bola odpoveďouna výzvu dnešnej doby.

Charizmy sú Božie dary a povzbudzujú nás ďalej kráčať po ceste všeobecného bratstva, v ktorom podľa nás spočíva najvlastnejšie poslanie Európy. Bratstvo nie je nič iné, než všetkými žitý život v evanjeliovej láske, v ktorej sa treba stále obnovovať, počnúc tu a odteraz. Naše posolstvo nechce ostať len jednoduchým tvrdením tých, čo takto zmýšľajú, ale svedectvom toho, čo medzi nami, hoc len v začiatkoch, už existuje. V spolupráci so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle chceme budovaťEurópu, ktorá bude miestom lásky a bratstva, ktorá si bude vedomá svojej zodpovednosti a otvorená celému svetu.

Sme si vedomí, že rozdelenia medzi nami kresťanmi, boli v poslednom tisícročí jedným z dôvodov nedostatku úcty a lásky medzi európskymi národmi, preto chceme vyjadriť rozhodné predsavzatie nepretržite kráčať k plnému a viditeľnému spoločenstvu medzi Cirkvami. Sme svedkami toho nášho zväzku lásky, ktorý nás už spája v Kristovi a spoločne s vami chceme byť pre národy Európy povzbudivým znakom pre ostatných obyvateľov nášho kontinentu a celého sveta, aby sa uznali za bratov a sestry a spoločne budovali jednu ľudskú rodinu.”All the contents on this site are copyrighted ©.