2004-05-09 09:41:01

Ukrajina vrátila Katolíckej cirkvi arcibiskupský palác vo Ľvove


Ukrajina: Ukrajinsky štát vrátil Rímsko-katolíckej cirkvi budovu arcibiskupského paláca voĽvove, ktorú katolíkom skonfiškovalsovietsky komunistický režim v roku 1945. Obsiahlu informáciu o tomto historickom kroku kyjevskej vlády prinieslo sobotné vydanie úradného vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano. Slávnosti vrátenia budovy v stredu 5. mája sa zúčastnila aj vatikánska delegácia, na čele s arcibiskupom Leonardom Sandrim. Posolstvo Jána Pavla II. napísané pre túto príležitosť prečítal pápežov osobitný sekretár, mons. Mieczyslaw Mokryzcki. Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia Ukrajinskej vlády. Arcibiskup Sandri celebroval pri tej príležitostiďakovnúsvätú omšuspoločne s kardinálom Mariánom Jaworskima viacerými cirkevnými hodnostármi. V príležitostnej homílií poďakovalUkrajinským predstaviteľom za promptné nadviazanie riadnych diplomatických stykov so Svätou stolicou po získaní nezávislosti krajiny,i za ich úsilie pri riešení problémov, ktoré sa nahromadili počas desaťročí komunistickej diktatúry.Vráteniepôvodnej budovy sídla rímsko-katolíckeho biskupa Cirkvi, arcibiskup Sandri označil za gesto, ktoréiste prispeje k duchovnému a kultúrnemu obohateniu všetkých obyvateľov Ukrajiny.All the contents on this site are copyrighted ©.