2004-05-09 09:32:36

Dnes slávime Svetový deň modlitieb za duchovné povolania


Vatikán:Vo štvrtok 29. apríla bolo zverejnené Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre Svetový deň misíí, ktorý sa bude sláviť 24. októbra. Dnes sa v Katolíckej cirkvi zasa slávi 41. deň modlitieb za duchovné povolania. V súčasnosti pracuje v misijných oblastiach vo svete 85 tisíc misionárov, 450 tisíc rehoľných sestier. Pri ohlasovaní radostnej zvesti Evanjelia im pomáha jeden milión 650 tisíc katechétov.

Pápežské misijné diela, ktorévznikli z podnetu mladej Francúzky, Paulíny Jaricotovej v súčasnosti podporujú 280 veľkých a 110 malých seminárov, 42 tisíc škôl, 1600 nemocníc, 6 tisíc zdravotníckych stredísk, 780 útulkov pre malomocných a ďalších 12 tisíc charitatívnych a sociálnych zariadení.All the contents on this site are copyrighted ©.