2004-05-07 15:40:56

Niekoľko štatistických údajov o Katolíckej cirkvi v USA


USA:Už niekoľko dní sú vo Večnom meste na návštevead limina biskupi z USA. Ponúkame vám niekoľko údajov o nej. Katolícka cirkev v Spojených štátoch amerických má 195 diecéz a eparchií, a 296 biskupov. Viac ako 63 miliónov katolíkov je začlenených do 19 081 farností. O pastoráciu veriacich sa stará viac ako 44 tisíc kňazov, z ktorých 14 tisíc patrí do niektorej rehoľnej kongregácie, ktorých je v USA vyše 500. V USA pôsobí aj 5 a pol tisíc rehoľných bratov a 73 tisíc rehoľných sestier. Katolíckej cirkvi tiež pomáhajú stáli diakoni, ktorých je 14 tisíc. 97 percent z nich je ženatých. Cirkev ďalej spravuje 585 katolíckych nemocníc, 7.142 základných a 1.374 stredných škôl. Katolíckych kolégií a univerzít je 230.All the contents on this site are copyrighted ©.