2004-05-06 13:27:50

Začalo generálne zhromaždenie Pápežských misijných diel


Taliansko:Dnes sa v Ríme začalo generálne zhromaždenie Pápežských misijných diel. Jeho témou je: „Výchova a vzdelávanie katolíkov k láske pre misie a k spolupráci na ohlasovaní evanjelia až na koniec sveta“. Stretnutia, ktoré sa koná každý rok, sa zúčastňuje 120 národných riaditeľov Pápežských misijných diel z piatich kontinentov sveta.

Pápežské misijné diela predstavujú inštitúciu, ktorá sa delí na štyri vetvy. „Šírenie viery“ – na podporu misijnej spolupráce vo všetkých kresťanských komunitách; „Svätý Peter apoštol“ – na formáciu miestneho kléru v misijných krajinách; „Misie detí“ – jej cieľom je výchova mladých k misijnému duchu; a nakoniec „Misijné združenie“ – ktoré je zamerané na oživovanie misijného ducha u zasvätených osôb.

Práce otvoril kardinál Crescenzio Sepe, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Fernando Galbiati, generálny sekretár Pápežských misijných diel pre agentúru Fides uviedol, že „Generálne zhromaždenie má za cieľ doteraz zhodnotiť vykonanú prácu a prerokovať všetky žiadosti o pomoc, ktoré boli schválené príslušnými biskupmi a na základe toho rozdeliť finančné prostriedky“.

Od dnes do soboty 8. mája prebehne aj pastoračné stretnutie, na ktorom sa prerokujú osobitné témy, týkajúce sa evanjelizácie, misijnejspolupráce a života Cirkvi. Generálne zhromaždenie Pápežských misijných diel vyvrcholí 14. mája.All the contents on this site are copyrighted ©.