2004-05-04 14:23:01

Stretnutie kresťanských hnutí v Stuttgarte


Nemecko:Kresťanské hnutia rôznych cirkví a náboženských spoločenstiev sa 8. mája po prvý raz stretnú, aby ponúkli svoj prínos k budovanie jednoty Európy. V nemeckom Stuttgarte sa zíde asi 10 000 ľudí. Ďalších 100 000, v 151 mestách 29 krajín, bude podujatiesledovaťcez satelit.

Pod heslomSpoločne za Európu sa v Nemecku zídu predstavitelia 175 hnutí, spoločenstiev a skupín, 25 katolíckych, 14 evanjelických, 8 pravoslávnych biskupov, dvaja anglikánski biskupi a delegáti z 10 krajín. Zo Slovenska sa na podujatí zúčastnia traja biskupi: František Tondra, Andrej Imrich a Stanislav Stolárik.

Kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a luteránsky biskup Johannes Friedrich z Bavorska budú na podujatí diskutovať s účastníkmi na tému prínosu hnutí pre Európu. Príhovory prednesú zakladatelia a vedúci hnutí ako Chiara Lubichová, Andrea Riccardi a pravoslávny kňaz Heikki Huttunen.

„Myšlienka stretnutia vznikla pri podpiseSpoločného vyhlásenia k učeniu o ospravodlivení Katolíckej a Luteránskej cirkvi v októbri 1999. Kresťanské korene Európy nie sú minulosťou“, povedal Andrea Riccardi, univerzitný profesor histórie.Vyjadril tiež ľútosť, že sa nedarí jasnejšie prezentovať kresťanské dejiny Európy v európskej ústavnej zmluve, že Európska únia sa v zásade začala so zlyhaním.

8. máj je dňom výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Bude sa sláviť aj rozšírenie Európy o 10 nových krajín. Ján Pavol II. v Madride povedal: „Snívam o Európe ducha. Táto naliehavá túžba viedla viaceré hnutia k tomu, že sa usilovali objaviť v sebe možnosti konkrétneho prínosu k budovaniu Európy zjednotenej v duchu.“All the contents on this site are copyrighted ©.