2004-04-21 18:43:18

Kapituła paulistów


W Aricci pod Rzymem rozpoczęła się kapituła generalna Towarzystwa Świętego Pawła, czyli paulistów. Celem spotkania, oprócz wyboru przełożonego generalnego i rady, będzie refleksja nad wyzwaniami apostolskimi stojącymi przed zgromadzeniem. Chodzi zwłaszcza o rozwój elektronicznych środków przekazu. Kapitułę rozpoczyna trzydniowe skupienie nad aktualnością przesłania świętego Pawła – patrona zgromadzenia.

Pauliści zostali założeni w 1914 roku przez błogosławionego Jakuba Alberione. Zadaniem jakie sobie stawiali od samego początku było apostolstwo poprzez środki społecznego przekazu, co w tamtych czasach oznaczało głównie słowo drukowane. Zgromadzenie osiągnęło w tej dziedzinie znaczne sukcesy. Wystarczy wspomnieć największy tygodnik katolicki na świecie „Famiglia Cristiana”, czy znane również w Polsce wydawnictwa. Obecnie jednak podstawowymi środkami przekazu stają się w coraz większym stopniu media elektroniczne i na to wyzwanie pauliści starają się odpowiadać. Towarzystwo Świętego Pawła do liczy obecnie ponad tysiąc zakonników pracujących w 28 krajach świata.All the contents on this site are copyrighted ©.