2004-04-16 19:38:31

Santiago de Compostela: pielgrzymka przed rozszerzeniem UE


Przedstawiciele episkopatów obecnej i przyszłej Unii Europejskiej, politycy, dziennikarze, pisarze i artyści wyruszą 17 kwietnia z benedyktyńskiego opactwa świętego Dominika w Silos w pieszej pielgrzymce do Santiago de Compostela. Ponad 300 pielgrzymów dotrze na miejsce 21 kwietnia.
Inicjatywa ta jest wspierana przez przewodniczących trzech głównych instytucji europejskich: Pat’a Cox’a, przewodniczącego Parlamentu europejskiego, Romana Prodi’ego, przewodniczącego Komisji europejskiej i Bertie’go Ahern’a, premiera Irlandii, która sprawuje prezydenturę Rady europejskiej. Pielgrzymka podkreśla historyczny moment zjednoczenia Europy przewidziany poprzez przystąpienie 1 maja dziesięciu nowych państw. Rok 2004 jest również Rokiem świętym dla Sanktuarium Św. Jakuba, które od stuleci - dzięki szlakom pielgrzymkowym przecinającym całą Europę - jest symbolem jej jedności. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie trzydniowy kongres teologiczny na temat konstrukcji europejskiej i wiary chrześcijańskiej, podczas którego nastąpi włączenie na pełnych prawach członkowskich do Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) przedstawicieli 10 nowych państw.

Biskupi Komisji i arcybiskup Santiago 9 maja 2003 r. wydali deklaracje zapraszającą wszystkich Europejczyków do przyłączenia się do pielgrzymki do sanktuarium Św. Jakuba lub do innych sanktuariów w Europie.
M. Wojciechowski OP, BrukselaAll the contents on this site are copyrighted ©.