2004-04-02 17:03:12

"Spiritus et Sponsa" - liturgia po soborze


Na aktualność wskazań II Soboru Watykańskiego dotyczących liturgii wskazał kardynał Francis Arinze. Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaprezentował dziś tom „Spiritus et Sponsa”. Zawiera on teksty wygłoszone w grudniu ubiegłego roku, w czasie watykańskiego sympozjum zorganizowanego z okazji czterdziestolecia soborowej Konstytucji o Liturgii. Publikacja jest adresowana zarówno do duchownych jak i świeckich. Obok zwrócenia uwagi na rolę Pisma Świętego, wyjaśnienia obrzędów, czynniejszego i bardziej świadomego udziału laikatu pragnie też przyczynić się do refleksji odnośnie nadużyć, jakie wkradły się do liturgii. „Zaprezentowana dziś publikacja winna pomóc także tym osobom, które żywią uprzedzenia do Kościoła i odrzucają zmiany liturgiczne wprowadzone przez II Sobór Watykański” – stwierdził kardynał Arinze.


stAll the contents on this site are copyrighted ©.