2004-01-31 08:17:11

V Ríme prebieha medzinárodný kongres o plodnosti a kultúre života


Taliansko:Od 30. do 31. januára sa na Rímskej katolíckej univerzite koná medzinárodný kongres o prirodzenej regulácii plodnosti a o kultúre života. Hlavnými organizátormi stretnutia sú fakulty medicíny štyroch rímskych univerzít:Katolíckej, La Sapienza, Tor Vergata a Campus Biomedico.

Cieľom stretnutia je zamyslieť sa nad úlohou a úsilím univerzít, ktoré sú kultúrnym laboratóriom rozvoja spoločnosti, v oblasti podpory kultúry, rodiny a života realizovaného prostredníctvom prirodzených prostriedkov regulácie ľudskej plodnosti. Slovenskú republiku na kongrese zastupujú lekári Miroslav Mikolášik a Ivana Beňušíková. Doktor Mikolášik na ňom vystúpi s prednáškou o politickom smerovaní pri podpore prirodzenej regulácie plodnosti.

Osobitné posolstvo účastníkom kongresu poslal aj Svätý Otec. Okrem iného v ňom píše:

Vaše stretnutie sa zaoberá aktuálnymi problémami, ktoré sa týkajú vzťahu medzi vedou a etikou. Magistérium Cirkvi so živým záujmom sleduje vývoj toho, čo by sme mohli nazvať kultúrou zodpovedného rodičovstva, tiež aj prispelo k rozšíreniu poznatkov o prirodzených metódach regulácie plodnosti. Moji ctihodní predchodcovia od pápeža Pia XII. po Pavla VI. pri viacerých príležitostiach podporili výskum v tejto oblasti, práve s cieľom dať mu pevnejší vedecký základ, ktorý by rešpektoval ľudskú osobu a Boží plán s životom v manželstve.

Počas týchto rokov aj vďaka príspevku nespočetných kresťanských manželov v rozličných častiach sveta, sa vedomosti o týchto prirodzených metódach rozšírili do mnohých rodinných hnutí a cirkevných spoločenstiev.

Skutočnosť, že tento váš kongres organizujú lekárske fakulty, je pre mňa príležitosťou osobitne zdôrazniť úlohu lekárov na tomto poli a opäť vyjadrujem úctu, ktorú Cirkev má voči všetkým, ktorí sa usilujú žiť v súlade so svojim povolaním byť služobníkmi života. Úloha a zodpovednosť univerzít sú rozhodujúce pri šírením výskumných programov na tomto poli ako aj pri formácií budúcich odborníkov, ktorí budú schopní pomáhať mladým konať v živote vedome a zodpovedne. Želám si, aby toto vaše stretnutie prispelo k zvýšeniu poznatkov o prirodzených metódach regulácie počatia na celosvetovej úrovni, najmä na lekárskych fakultách v Európe. S týmto vás zverujem do osobitnej ochrany Panny Márie a rád vám udeľujem apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.