2004-01-31 08:23:36

Izrael uznal grécko - pravoslávneho patriarchu


Svätá zem: Izraelská vláda po dvoch rokoch súhlasila a uznala nového grécko - pravoslávneho patriarchu Jeruzalema, ktorým sa stal Irineos I. Gréckopravoslávna cirkev v Jeruzaleme je najpočetnejšia spomedzi kresťanských komunít vo Svätej zemi.All the contents on this site are copyrighted ©.