2004-01-30 08:13:40

Talianskemu biskupovi udelili vyznamenanie za záchranu židov


Taliansko:Uprostred vianočnej noci v roku 1943 prišiel rabín Augusto Segre za biskupom talianskej diecézy Asti, Umbertom Rossim a odovzdal mu zvitky tóry, aby ich ochránil. Bolo to znamenie dôvery židov voči osobe biskupa, ktorý spolu so svojimi kňazmi mnohých z nich zachránil od deportácií. Pri príležitosti spomienky na šoah, v utorok prezident Talianskej republiky Carlo Azeglio Ciampi udelil biskupovi Rossimuin memoriamstriebornú medailu za občianske zásluhy. „Biskup Rossi, píše sa v zdôvodňujúcej správe, svojim šľachetným úsilím, nedbajúc na vážne osobné riziko, bez prestania navštevoval dedinky svojej diecézy, aby oslobodil uväznených, odvrátil represálie, zachránil odsúdeného na smrť, ako aj priniesol potešujúce slová tam, kde vojna a násilie zanechali skazu“. Biskup bol iba jedným z mnohých katolíkov, ktorí ukrývali židov, a tak ich zachránili pred smrťou. To ako pomáhal židom vyšlo najavo až po vojne a po jeho smrti v roku 1952.All the contents on this site are copyrighted ©.