2004-01-29 08:25:35

Jeruzalemský patriarcha Michel Sabbah v Syrakúzach


Taliansko:„Obnoviť Jeruzalem a pracovať na tom, aby Svätá zem bola príkladom pokoja a spravodlivosti“. To je výzva latinského patriarchu Svätej zeme, arcibiskupa Michela Sabbaha, ktorý je týchto dňoch na návšteve Syrakúz. Osobitný význam mala slávnosť, ktorá sa konala v nedeľu z iniciatívy rytierov Božieho hrobu, za prítomnosti arcibiskupa Mons. Giuseppe Costanza. Patriarchovi darovali urnu, v ktorej budú uložené relikvie blahoslavenej karmelitánskej sestry Márie od Ukrižovaného Ježiša. Za blahoslavenú ju vyhlásil v roku 1983 Ján Pavol II. a tohto roku si pripomíname 125. výročie jej smrti. Žila v karmelitánskom kláštore v Betleheme. „Keď pozeráme na príklad sestry Márie – povedal Michel Sabbah – usilujme sa byť tvorcami pokoja a lásky. Vytrvajme v našej viere. Hľaďme aj nad dlhotrvajúci konflikt, ktorý patrí tajomstvu Božieho plánu v tejto zemi“.All the contents on this site are copyrighted ©.