2004-01-27 15:02:25

Modlitba Anjel Pána - 25. januára 2004


Vatikán:Svätý Otec ako každú nedeľu pred pravidelnou modlitbou Anjel Pána pozdravil veriacich zídených na Námestí svätého Petra. Hovoril o Jednote ako o dare, ktorý je potrebné prijať a rozvíjať.

Drahí bratia a sestry!

Dnešným sviatkom Obrátenia svätého apoštola Pavla sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sa kresťania vo všetkých kútoch sveta spoločne modlili, aby sa uskutočnilo plné spoločenstvo podľa vôle Pána. „Ut unum sint... aby všetci jedno boli“ (Jn 17,21). Vrúcna modlitba Pána Ježiša vo Večeradle aj naďalej pripomína kresťanským komunitám, že jednota je darom, ktorý je treba prijať a rozvíjať a to stále dôkladnejšie.

Jednota kresťanov bola vždy trvalou starosťou môjho pontifikátu a je aj naďalej prioritou mojej služby. V apoštolskom listeNovo millenio ineunte,na konci jubilejného roku, som chcel pripomenúť, že Kristova túžba je „príkazom, ktorý nás zaväzuje, i silou, ktorá nás podporuje, ako láskavým napomenutím v našej lenivosti a obmedzenosti“ (č. 48).

Kiež preto nikdy nepoľavíme v našej horlivej modlitbe za jednotu ako aj v úsilí neustále ju hľadať. Prekážky, ťažkosti, čo dokonca nepochopenie a neúspechy nemôžu a nesmú nás odradiť, lebo „dôvera, že raz dosiahneme plnú a viditeľnú jednotu spoločenstva všetkých kresťanov“ nespočíva na našich ľudských schopnostiach, ale na modlitbe k nášmu spoločnému Pánovi (porov. tamtiež).Vzývajme teraz s dôverou Pannu Máriu Matku Kristovu a Matku Cirkvi, aby nás podporovala a sprevádzala na ekumenickej ceste.

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní Svätý Otec ešte dodal:

Dnes popoludní sa v Bazilike svätého Pavla za hradbami bude konať tradičná ekumenická slávnosť na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Vyzývam všetkých, aby sa duchovne spojili v tejto významnej chvíli.Dnes sa slávi aj Svetový deň malomocných a moje myšlienky zalietajú ku všetkým, ktorí trpia Hansenovou chorobou. Zatiaľ čo prosím o modlitby za chorých i za tých, čo sa o nich starajú, povzbudzujem úsilie medzinárodného spoločenstva v boji proti tejto chorobe. Na budúcu nedeľu sa v Taliansku bude sláviť Deň obrany života a v Rímskej diecéze sa začne Týždeň života a rodiny. Už teraz povzbudzujem rímske rodiny, aby sa zúčastnili „Sviatku rodiny a života“, ktorý bude 1. februára o pol štvrtej popoludní v Paláci športu.

Osobitný pozdrav teraz patrí kardinálovi Ruinimu, generálnemu vikárovi a deťom, chlapcom a dievčatám rímskej Katolíckej akcie, ktorí prišli sme v sprievode mieru z Námestia Piazza Navona aby tu zakončili „Mesiac mieru“ – toľko včera SvätýOtec.
Potom sa v okne vedľa Svätého Otca objavilo dievča, ktoré ho v mene všetkých mladých katolíckej akcie pozdravilo.All the contents on this site are copyrighted ©.