2004-01-27 15:13:41

Homília kardinála Kaspera na záver Týždňa modlitieb na jednotu kresťanov


Vatikán:Na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Bazilike svätého Pavla za hradbami konali slávnostné vešpery, ktorým predsedal kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Vo svojom príhovore okrem inéhopovedal:

Drahí bratia a sestry! Svoj pokoj vám dávam. Tieto slová s Evanjelia svätého Jána boli inšpiráciou tohoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Osobitné puto nás tento rok viaže s kresťanmi na Blízkom Východe, najmä v Sýrii, kde v meste Aleppo bol pripravený text modlitby za jednotu. Vrúcne sa modlime, aby sa pokoj vrátil do tejto tak ťažko skúšanej oblasti, ktorá v prvých storočiach bola kolískou kresťanskej kultúry, no dnes je oblasťou, kde sú kresťania v menšine. Dávajú však dobrý príklad spolunažívania a ekumenickej spolupráce. Týmto našim bratom a sestrám patrí naša vďaka a modlitba: Pokoj s vami!

Ľudia sa na mier vždy dívajú s nádejou, s nostalgiou a veria, že napokon mier bude mať posledné slovo. Mier nie je iba jednoduchým časom mlčania zbraní, je to poriadok, ktorý chce Boh, aby ľudia vo svete žili bez násilia, v slobode a v šťastí. Mier je pokojom vesmíru, je pokojom medzi národmi, je pokojom v rámci národa, je pokojom v srdci človeka. Stránky Biblie končia opisom sveta, kde Boh osuší každú slzu z očí ľudí, kde nebude už smrť, ani smútok, ani náreku ani bolesti viac nebude. (Zjv 21,4) Nový zákon nám ohlasuje, že táto nádej pokoja sa uskutočnila v Ježišovi Kristovi. On je náš pokoj. (Ef 2,14) lebo v ňom na kríži bola pribitá nenávisť, násilie a nepriateľstvo. Na vlastnom tele zniesol násilie, ale neodpovedal násilím, naopak, modlil sa za svojich prenasledovateľov a svojich učeníkov poveril, aby sa tak ako on, stali šíriteľmi pokoja. (Mt 5,9).

Jednotu nemôžeme dosiahnuť iba našimi ľudskými silami, pokračoval ďalej kardinál Kasper, no Pán Ježiš nám zanechal svoj pokoj a do našich sŕdc vložil Svojho Ducha. Nie je to duch tohto sveta, ale je to duch pokoja, spravodlivosti, zmierenia, a lásky. Je to duch, ktorý premieňa náš egoizmus a robí z nás nových ľudí, ľudí, v ktorých vládne radostný pokoj Kristov. (Kol 3,15). My ako kresťania musíme byť jeho vyslancami, šíriteľmi a svedkami v tomto svete.

Aj keď však vidíme a cítime naliehavosť pokoja, naše srdce je plné bolesti a hanby, keď vidíme, aký je obraz nášho sveta, dokonca našich cirkví. Je úplne iný. Naše cirkvi sú rozdelené a v priebehu dejín ich svedectvo nebolo spoločné v prospech pokoja. S ľudského hľadiska by sme mali mnoho dôvodov upadať na mysli či dokonca zúfať si, no nesmieme nikdy zabudnúť, že sme kresťania! Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale sily, lásky a múdrosti. Kresťania sú ľudia nádeje a nádej je Božím darom, darom, ktorý nám umožňuje dúfať za akýchkoľvek okolností, lebo vieme, že Boh je väčší než všetko pozemské.

Sviatok obrátenia svätého Pavla, ktorý dnes slávime na záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, nás inšpiruje, akým smerom sa máme uberať. Ukazuje nám cestu obrátenia. Aj samotné učenie Ježiša začína slovami: Kajajte sa a verte evanjeliu. To platí aj pre ekumeniznus, ak chceme napredovať na tomto poli. Ekumenizmus bez obrátenia, bez očistenia pamäte, srdca, bez zmeny zmýšľania a nášho správania neexistuje. To hovorí aj dekrét 2. vatikánskeho konciluUnitatis Redintegratio.

Ľahko hovoríme o obrátení druhých, ale musíme začať u seba. Nesmieme hľadať smietky v očiach druhých, a nevidieť pritom brvná vo vlastných očiach. Vzývajme Ducha pokoja, Ducha Svätého aby z nás urobil svoje nástroje. Kiež by pokoj Pánov, ktorý dokáže prekonať všetky napätia naplnil naše srdcia. Kiež by Pán nám bol milostivý a doprial nám svoj pokoj. – toľko kardinál Kasper na včerajšej slávnosti v Bazilike svätého Pavla za hradbami.All the contents on this site are copyrighted ©.