2004-01-24 08:23:59

Trnavská univerzita: sympózium pri príležitosti 80 narodenín kardinála Korca


Slovensko:Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity na svojej pôde, za účasti jubilanta, dnes usporiadala sympózium k 80. narodeninám kardinála Jana Ch. Korca. Sympózium otvorili profesor Peter Blaho a arcibiskup Ján Sokol, metropolita Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy.

Potom odzneli príspevky na témy: Kardinál Korec a dejiny; Cyrilometodská tradícia na Slovensku; Menovania nitrianskych biskupov; Páter Alfréd Delp SJ (1907-1945) ako výzva; Odovzdávanie akademických titulov na Trnavskej univer-zite v rokoch 1635–1777; Pribinovské slávnosti v Nitre a vykázanie nuncia Ciriaciho z ČSR; Hodina H; likvidácia kláštorov na Slovensku; Slovenskí jezuiti za totality a Bošany v dejinách Slovenska.







All the contents on this site are copyrighted ©.