2004-01-24 08:29:26

Predstavenie autobiografickej knihy mons. Antona Harčara


Slovensko:V sobotu 17. januára 2004 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach bola prezentovaná autobiografická  knihaŽil som v Košiciachod Mons. Antona Harčara, pápežského preláta, emeritného súdneho vikára Košickej arcidiecézy. Kniha je prínosom do pravdivej mozaiky dejinných udalostí 20. storočia. Na jej prezentácii boli prítomní aj košický metropolita, arcibiskup Alojz Tkáč, pomocný biskup Bernard Bober, členovia kapituly – kanonici, predstavení Katolíckej univerzity a kňazského seminára. Slovenský katolícky kruh týmto spôsobom zároveň zablahoželal svojmu doživotnému čestnému predsedovi k jeho nedávnym 90. narodeninám. Ku gratulantom sa pridávame aj my z redakcie Vatikánskeho rozhlasu.All the contents on this site are copyrighted ©.