2004-01-21 17:20:00

Pierwszy miesięcznik katolicki po chińsku


Chińczycy mają odtąd pierwszy miesięcznik katolicki publikowany w ich języku. Czasopismo, noszące tytuł „Renlai”, wydaje ojciec Benoit Vermander, który kieruje również instytutem imienia Matteo Ricciego w Tajpeju na Tajwanie. Jest ono przygotowywane przez ekipę jezuitów we współpracy z innymi czasopismami wydawanymi w różnych krajach świata przez Towarzystwo Jezusowe, a zwłaszcza z francuskim miesięcznikiem „Etudes”. Na jego sfinansowanie 40 tysięcy euro przekazała międzynarodowa organizacja pomocy Kościołowi w potrzebie. Chiński miesięcznik „Renlai” skierowany jest głównie do czytelników niechrześcijańskich i ma na celu dialog. Pierwszy numer ukazał się w 10 tysiącach egzemplarzy. Porusza problematykę kryzysu we współczesnym świecie. Dwa następne numery zostaną poświęcone kolejno urbanizacji i modlitwie. Autorzy artykułów pochodzą zarówno z Tajwanu, jak z Chin kontynentalnych i z chińskich środowisk emigracyjnych.

akAll the contents on this site are copyrighted ©.