2004-01-20 08:11:25

Začal sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov


Rím:V nedeľu 18. januára v podvečerných hodinách,otvorilTýždeň modlitieb za jednotu kresťanov ekumenickou slávnosťouv rímskom chráme svätej Brigity kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a luteránsky biskup z Helsínk Eero Huovinen. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pozýva k vzájomnému dialógu medzi sesterskými kresťanskými cirkvami a starovekými východnými cirkvami, či cirkvami spred Chalcedónskeho koncilu s Rímskou cirkvou.

V Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov má na starosti vedenie tohto dialógu Mons. Johan Bonny. Pre Vatikánsky rozhlas o programe rozhovorov uviedol, že „v posledný januárový týždeň sa v Káhire uskutoční po prvý raz stretnutie s predstaviteľmi všetkých antických Východných cirkví. V minulosti sme už s niektorými s týchto cirkví viedli spoločný dialóg, ale tento raz je to po prvý raz, čo predstavitelia všetkých cirkví tejto skupiny sa stretnú so zástupcami Katolíckej cirkvi. Ide o predstaviteľov siedmych cirkví: Koptská cirkev v Egypte, Pravoslávna cirkev v Eritrei a v Etiópii, Sýrsko-pravoslávna cirkev, Malankarská pravoslávna cirkev v Indii a Arménska apoštolská cirkev s dvoma predstaviteľmi: katolikosa z Antiliasu a katolikosa z Ečmiadzinu. dúfame, že teraz budeme môcť pokročiť spoločne v zhode na úrovni viery, sviatostí a štruktúry Cirkvi“.

Na otázku prečo sú niektoré cirkvi nazývané predchalcedónske, Mons. Johan Bonny vysvetlil, že „nie všetky cirkvi v IV. storočí prijali závery Chalcedónskeho koncilu, na ktorom bola definovaná kristologická dogma, že Ježiš Kristus je osobou v ktorej sú spojené dve prirodzenosti: božská a ľudská. A bol to práve tento problém dvoch prirodzeností spojených v Kristovi, ktorý sa nepáčil Východným cirkvám, to jest, tým vo východnej časti Rímskeho impéria. Na šťastie, už od 20-tych a 30-tych 20. storočia máme kristologické dohody. Hlavný bod nezhody bol teda vyriešený. Teraz musíme s pokojom pokračovať a pokúsiť sa prejsť od kristológie k teológii sviatostí. Musíme prísť k ďalšej dohode. Teda ako správne rozlišovať medzi vierou a jej formuláciou, to znamená dosiahnuť zhodu o podstate viery, akceptujúc pritom to, že jednotlivé cirkvi môžu používať niektoré rozdielne formulácie“ – uviedolpre Vatikánsky rozhlas Mons. Johan Bonny.All the contents on this site are copyrighted ©.