2004-01-20 08:05:56

Modlitba Anjel Pána - 18. januára 2004


Vatikán:Svätý Otec sa ako každú nedeľu modlil spoločne s veriacim zídeným na Námestí svätého Petra vo Vatikáne pravidelnú mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým prítomných pozdravil týmito slovami.

„Pokoj vám zanechávam.“ Tieto Ježišove slová prevzaté z Jánovho evanjelia (porov. 14, 27) sú tohoročnou témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začína práve dnes. Je významné, že túto tému navrhli cirkvi Blízkeho východu, kde jednota a pokoj sa najviac pociťujú ako priority.

V nasledujúcich ôsmich dňoch sa kresťania rozličných vierovyznaní a tradícií v celom svete stretnú, aby sa intenzívne modlili k Pánovi, aby posilnil spoločné úsilie pre ich úplnú jednotu. Ich modlitba bude vychádzať z bohatstva, ktoré spočíva v prísľube Krista, a konkrétne tak, že budú každý deň rozjímať o evanjeliovom dare pokoja a o úlohách, ktoré z toho vyplývajú.

Keď Kristus sľuboval apoštolom svoj pokoj, uistil ich, že ich bude podporovať v skúškach. Či nie je snáď bolestivou skúškou doteraz trvajúce rozdelenie medzi kresťanmi? A práve preto cítia naliehavú potrebu obracať sa k svojmu spoločnému Pánovi, aby im pomáhal prekonávať pokušenie malomyseľnosti počas náročnej a ťažkej cesty, ktorá vedie k plnému spoločenstvu.

Vo svete, ktorý túži po mieri, je totiž veľmi naliehavé, aby kresťanské spoločenstvá hlásali evanjelium svorným spôsobom. Je to nevyhnutné preto, aby tak vydávali svedectvo Božej láske, ktorá spája. Rovnako musia byť nositeľmi radosti, nádeje a pokoja a kvasom nového ľudstva.

Z celého srdca si želám, aby tento týždeň modlitieb priniesol hojné ovocie pre vec jednoty kresťanov. Kiež by bol vhodnou príležitosťou, aby sa tí, ktorí veria v Krista, navzájom bratsky objali v pokoji, aký dáva Pán a kiež by sme ho dostali na materský príhovor Panny Márie, Kristovej Matky.

Po modlitbe Anjel Pána Ján Pavol II. ešte dodal:

Pozdravujem veľké národy Východu, Číňanov, Vietnamcov a Kórejčanov, ktorí v nasledujúcich dňoch budú sláviť Nový lunárny rok. Uisťujem ich o svojej blízkosti a zo srdca im želám pokoj a prosperitu.

V Ríme sa slávi deň katolíckych škôl, ktorý vhodne zapadá do diecéznej pastoračnej línie:Spolu s rodinami vybudujeme lepšiu spoločnosť.S láskou pozdravujem riaditeľov, učiteľov i žiakov všetkých katolíckych škôl v diecéze, ktorí prišli dne sem. Oceňujem vaše úsilie a prácu na tomto poli, poznám dobre ťažkosti, s ktorým sa každodenne stretávate a ďakujem vám. Pokračujte v dôvere Pánovej aj naďalej. Všetkým želám príjemnú nedeľu.All the contents on this site are copyrighted ©.