2004-01-17 08:15:15

Vyhlásenie k učeniu o ospravodlivení vychádza v slovenskom preklade


Slovensko:Spoločné vyhlásenie katolíkov a evanjelikov k učeniu o ospravodlivení, ktoré bolo podpísané v Augsburgu v roku 1999, vychádza v slovenskom preklade. Dokument bude predstavený 18. januára v Banskej Bystrici na ekumenickej bohoslužbe pri zahájení celosvetového Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Pripravila ho spoločná komisia Konferencie biskupov Slovenska a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a na jeho vydaní sa podieľali vydavateľstvá oboch cirkví, Spolok svätého Vojtecha v Trnave a Tranoscius v Liptovskom Mikuláši.

Toto vyhlásenie patrí k významným ekumenickým dokumentom posledných desaťročí. Po takmer tridsiatich rokoch odborných teologických dialógov medzirímskokatolíckou a evanjelickou cirkvou ho 31. októbra 1999 podpísali v nemeckom Augsburgu zástupcovia Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetového luteránskeho zväzu.

Príprava spoločného slovenského prekladu vytvára dobrý predpoklad pre pokračovanie teologického dialógu medzi katolíkmi a evanjelikmi. Prekladateľská komisia vyriešila viacero terminologických otázok a verejnosti ponúka spoločný text, ktorý uľahčí najmä používanie citátov a odkazov.All the contents on this site are copyrighted ©.