2004-01-17 08:12:35

Poľský deň na stredoeurópskych katolíckych dňoch


Poľsko:Poľsko ako siedma z ôsmich stredoeurópskych krajín, ktoré participujú na projekteStredoeurópske katolícke dni, sa v nedeľu 18. januára predstaví v ostatných krajinách strednej Európy. Účastníci bohoslužieb v Bosne a Hercegovine, Česku, Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku sa dozvedia stručnú históriu tejto krajiny, so zameraním na dejiny kresťanstva.

Cirkev v Poľsku má za sebou vyše tisícročné dejiny. Začínajú sa pokrstením princa Mieška I. v roku 966. Prvým misijným biskupstvom bola Poznaň. Roku 1000 bola zriadená cirkevná provincia v Hniezdne a biskupstvami Krakov, Vroclav a Kolobrzeg. Od marca 1992 je v Poľsku 13 cirkevných provincií a 42 diecéz, 2 z nich sú ukrajinsko-byzantského obradu. Z 38 miliónov obyvateľov Poľska je 95 percent katolíkov. V pastorácii pracuje vyše 21 000 diecéznych kňazov a viac ako 6 000 rehoľných. V poľských seminároch v súčasnosti študuje 6 800 bohoslovcov.

Z Poľska pochádzajú aj mnohí svätí a blahoslavení. Najznámejší z nich sú: sv. Vojtech, Stanislav, Hyacint, Hedviga Sliezska, Hedviga - kráľovná, Kazimír, Stanislav Kostka, Ján z Kentu, Andrej Bobola, brat Andrej Chmelovský, Rafael Kalinovský, Faustína Kowalská a svätý Maximilián Kolbe.

Národnými patrónmi Poľska sú Matka Božia Čenstochovská, svätý Vojtech a sv. Stanislav, ako aj kňaz mučeník sv. Andrej Bobola. Jasná Hora v Čenstochovej sa nazýva aj poľskou Kánou, lebo sa tu už počas celých stáročí dejú zázraky premeny ľudských sŕdc.All the contents on this site are copyrighted ©.