2004-01-14 09:00:23

List Jána Pavla II. o náuke svätého Ľudovíta z Montfortu


Vatikán:Ján Pavol II. poslal pri príležitosti 160. výročia publikácie knihy „O pravej úcte k Panne Márii“, od svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu, predstavenému rehoľnej rodiny, ktorá sa inšpirovala jeho charizmou, osobitný List o mariánskej doktríne ich zakladateľa.

Svätý Otec v liste píše, že spomínané dielo sa stalo klasickým dielom mariánskej duchovnosti. Jeho autor, svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, ho napísal ešte okolo roku 1700. Publikované bolo až v roku 1843 a ihneď malo veľký úspech, a tak prispelo k rozšíreniu pravej mariánskej úcty.

„Ja sám, napísal v Liste Ján Pavol II., som vo svojej mladosti mal veľký duchovný osoh z jeho čítania. Pod múdrym vedením svätého Ľudovíta som pochopil, že tajomstvo Panny Márie prežívané v Kristovi, nijako neprotirečí prvenstvu úcty Ježiša Krista. Boží ľud na svojej púti pochopil, aký nesmierny dar mu v osobe Panny Márie daroval Ukrižovaný Kristus. Preblahoslavená Panna je skutočne našou Matkou, ktorá nás sprevádza na našej púti viery, nádeje a lásky k stále plnšiemu zjednoteniu s Kristom, jediným Spasiteľom a sprostredkovateľom spásy. (LG 60,62)

Ján Pavol II. potvrdil, že hesloTotus tuus, ktoré si vybral pre svoj biskupský erb, čerpal z náuky svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu a že jeho náuka mala hlboký vplyv na jeho život.All the contents on this site are copyrighted ©.