2004-01-14 09:03:23

Katolícka cirkev otvára gynekologické oddelenie


Slovensko:Pod vedením svojho predsedu Mons. Františka Tondru, predsedu Konferencie biskupov Slovenska a spišského diecézneho biskupa, zasadala 10. januára v Bratislave Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS. Na programe rokovania bola informácia o pokračovaní prác na zriadení gynekologickej ambulancie v Nemocnici s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave. Jej zriadenie podporuje KBS, aby veriace ženy mali možnosť navštevovať ambulanciu, v ktorej bude plne rešpektované ich kresťanské založenie. Komisia sa venovala aj otázke hospicov, ich zriaďovania a pastoračnej starostlivosti v nich, otázke migrantov, problematike prebiehajúcich reforiem v zdravotníctve, analýze pripravovaných zákonov o zdravotníctve a otázke novej pastoračnej smernice v nemocniciach a zariadeniach, v ktorých sa nachádzajú chorí a starí ľudia.All the contents on this site are copyrighted ©.