2004-01-13 16:15:23

Nový biblický slovník


Taliansko:Sväté písmo od A po Z. To je obsahom biblického slovníka, ktorý v Taliansku vydal známy editor Zanichelli. Dielo je napísané kresťanskými autormi, katolíkmi a protestantmi a tiež Židmi. Slovník nie je iba teologickou knihou, ale aj historickým dielom, ktoré rekonštruuje život, zvyky a oblečenie čias, v ktorých bola napísaná Biblia. Slovník obsahuje aj heslá venované umeniu, ekonomike, hudbe, kultom a kultúre starovekého Izraela a ostatných národov staroveku od Egypťanov po Filištíncov.All the contents on this site are copyrighted ©.