2004-01-13 16:06:30

Modlitba Anjel Pána - 11. januára 2004


Vatikán:Aj v nedeľu Pánovho Krstu, sa Svätý Otec modlil z okna svojej pracovne spolu s prítomnými na Námestí svätého Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým ich však pozdravil týmito slovami:

„Dnes slávime sviatok Krstu Pána. Evanjeliá uvádzajú, že Pán Ježiš sa odobral k Jánovi Krstiteľovi ku rieke Jordán a chcel tam prijať krst pokánia. Ale hneď na to, zatiaľ čo sa ešte modlil, „Zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Lk 3,21-22).

Je to prvý verejný prejav Ježišovej mesiášskej totožnosti po poklone mudrcov. Preto liturgia dáva Krst Pána hneď za sviatok jeho Zjavenia, hoci medzi týmito udalosťami je okolo tridsať rokov. Toto Dieťa, ktorému sa mudrci klaňali ako mesiášskému kráľovi, dnes vidíme ako ho Boh Otec posvätil v Duchu svätom.

Pri krste v Jordáne sa už jasne rysuje Ježišov mesiášsky „štýl“: prichádza ako „Boží Baránok, aby na seba vzal a sňal hriech sveta“ (porov. Jn 1, 29.36). Takto ho Ján Krstiteľ označil učeníkom (porov. 1, 36). Aj my, ktorí sme na Vianoce slávili veľkú udalosť jeho Vtelenia, sme povzbudení, aby sme mali svoj pohľad upretý na Pána Ježiša, na ľudskú tvár Boha a na božskú tvár človeka.

Neprekonateľnou učiteľkou tejto kontemplácie je najsvätejšia Panna Mária. Aj keď musela trpieť, keď videla, ako jej Syn Ježiš opúšťa Nazaret, z jeho verejného vystúpenia získala nové svetlo a silu na ceste svojej viery. Kristov krst je preto prvým tajomstvom svetla pre Pannu Máriu i pre celú Cirkev. Kiež by toto svetlo osvietilo cestu každého kresťana!All the contents on this site are copyrighted ©.