2004-01-13 16:10:05

Ján Pavol II. k veľvyslancom pri Svätej stolici


Vatikán:Pápež Ján Pavol II. v pondelok, 12. januára, prijal na audiencii v Klementínskej sále vo Vatikáne diplomatov akreditovaných pri Svätej stolici na tradičnom novoročnom stretnutí. Za všetkých ho pozdravil doyen vatikánskeho diplomatického zboru, veľvyslanec Republiky San Marino, Giovanni Galassi.

Ján Pavol II. v príhovore okrem iného povedal:

Excelencie, vážení dámy a páni,
vždy sa teším, keď na začiatku nového roku som s Vami, aby sme si vzájomne vymenili žičenia a pozdravy. Osobitne ďakujem pánovi veľvyslancovi Giovannimu Galassimu, ktorý mi tlmočil želania vás všetkých. Zo srdca ďakujem za vašu pozornosť, s ktorou každý deň sledujete aktivity Svätej stolice. Prostredníctvom vás sa cítim blízko všetkým národom a štátom ktoré zastupujete a uisťujem vás že pápež sa za nich modlí a pozýva ich, aby spojili svoje talenty a možnosti k spoločnému budovaniu budúcnosti pokoja a prosperity.

Toto stretnutie je aj pre mňa mimoriadnou príležitosťou venovať spolu s vami pohľad na svet, ktorý tvoria mužovia a ženy dnešných čias. Nedávno slávené Vianočné sviatky nám pripomenuli aktuálnosť Božej lásky k ľuďom a boli ozvenou betlehemského posolstva Narodenia Božieho Syna, ktoré je: Pokoj ľuďom dobrej vôle na celej zemi, ktorých Boh miluje. Toto posolstvo zaznieva tento rok ešte naliehavejšie, lebo mnoho ľudí trpí dôsledkami ozbrojených bojov, chudobou, či sú obeťami zjavných nespravodlivostí.

Ďalej Svätý Otec konkrétne hovoril o situácii na Blízkom Východe, ktorý je stále oblasťou nepokojov a vojen. Spomenul vojnu v Iraku, ku ktorej došlo napriek mnohým intervenciám Svätej stolice. Medzinárodné spoločenstvo, zdôraznil Ján Pavol II., musí pomôcť Iračanom, ktorí potom, čo sa oslobodili od utláčajúceho režimu, si mohli upevniť svoju zvrchovanosť a demokraticky si zvoliť politický a hospodársky systém podľa svojich predstáv, aby sa Irak mohol stať vierohodným partnerom medzinárodného spoločenstva.

Nevyriešený izraelsko-palestínsky problém je aj naďalej destabilizujúcim faktorom pre celú oblasť, nehovoriac o nesmiernom utrpení, ktoré prináša izraelskému a palestínskemu obyvateľstvu. Nikdy neprestanem hovoriť zodpovedným predstaviteľom týchto dvoch národov, že reč zbraní, terorizmus ako i utláčanie a ponižovanie protivníka nikam nevedie. Iba vzájomné rešpektovanie oprávnených požiadaviek a návrat k rokovaciemu stolu ako aj konkrétne úsilie medzinárodného spoločenstva môže priviesť k začiatku priaznivého riešenia. Skutočný a trvalý mier nemôže byť zredukovaný iba na rovnováhu zainteresovaných síl, ale musí byť predovšetkým výsledkom úsilia morálky a práva.

Mohol by som tu spomenúť – pokračoval ďalej Ján Pavol II., mnohé ďalšie napätia a konflikty, najmä v Afrike. Aj ich dôsledky pre obyvateľstvo sú hrozné. K násiliu sa pridáva chudoba a zhoršovanie celkovej situácie, ktoré privádza celé národy do zúfalstva. Bolo by dobre pripomenúť si nebezpečenstvo, ktoré prináša výroba a obchod zo zbraňami, v týchto oblastiach.

Dnes chcem osobitne spomenúť nedávno zavraždeného apoštolského nuncia v Burundi, Michaela Courtneyho. A on, podobne ako všetci nunciovia slúžil veci pokoja a dialógu. Vyzdvihujem jeho odvahu a starostlivosť o ľud v Burundi na jeho ceste k mieru a bratskému spolunažívaniu. Ján Pavol II. pripomenul aj Sergia Veiru de Mello, osobitného zástupcu OSN, ktorý zahynul v Iraku pri jednom atentáte. Rovnako si spomínam aj na ďalších diplomatov, ktorí v posledných rokoch prišli o život pri svojich misiách.

Nemožno tu nespomenúť medzinárodný terorizmus, ktorý je zasieva nenávisť a fanatizmus. Akým záujmom slúži? Jednoducho musím konštatovať, že každá civilizácia hodná svojho mena, musím rozhodne odmietať všetky formy násilia. Preto – a to hovorím tu pred vami diplomatmi, nikdy sa nemôžeme vzdať a zmieriť sa s tým, žeby násilie držalo mier ako svojho rukojemníka! Dnes viac ako kedykoľvek predtým, je naliehavé dosiahnuť efektívnejšiu bezpečnosť pre všetkých, ktorá by dala Organizácii Spojených národov miesto a úlohu, ktoré jej patria. Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti je treba sa poučiť z minulosti, vzdialenej i nedávnej. Jedna vec je istá: Vojna nevyrieši konflikty medzi národmi!

V ďalšej časti svojho príhovoru k diplomatom Ján Pavol II. zdôraznil úlohu viery v Boha ako silu s pomocou ktorej je treba budovať pokoj, pričom povedal, že aj keď hovorí v mene Katolíckej cirkvi, vie, že aj ďalšie náboženstvá, kresťanské i iné, sa považujú za svedkov Boha spravodlivosti a pokoja.

Keď veríme, že každý človek dostal od Stvoriteľa jedinečnú dôstojnosť, keď vieme, že každý z nás túži po svojich neodňateľných právach, keď vieme, že slúžiť blížnemu zanemená prispieť k rastu ľudstva, o to viac je dôležité byť svedkom slov, ktoré povedal Pán Ježiš: „Milujte sa navzájom, lebo podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

Kdekoľvek je mier ohrozený, tam, kresťania hlásajú slovom i skutkami, že mier je možný. Toto je aj zmysel intervencií Svätej stolice na medzinárodnom poli.

Svätý Otec venoval pozornosť aj vzťahu medzi náboženstvom a štátom, ktoré vo vzájomnom rešpekte by mali byť na úžitok všetkým. Hovoril to najmä v súvislosti s diskusiou o kresťanských koreňoch Európy, ktoré by niektorí chceli zredukovať a minimalizovať zabudnúc na to, že bolo to kresťanstvo, ktoré prinieslo kultúru, výchovu, ľudskú dôstojnosť, slobodu a solidaritu a nesmieme zabudnúť, že nedávno prispelo aj pokojnej premene diktátorských režimov a obnove demokracie v strednej a východnej Európe. Všetci spoločne môžeme a musíme účinne prispieť k zvýšeniu úcty k životu a zachovaniu dôstojnosti ľudskej osoby a jej neodňateľných práv, sociálnej spravodlivosti i k ochrane životného prostredia.

V závere svojho dnešného príhovoru kdiplomatom Ján Pavol II. zdôraznil dôležitosť ekumenizmu, cesty a úsilia k zjednoteniu kresťanov a vyjadril presvedčenie o dôležitosti výchove k pokoju, ako to napísal aj vo svojom novoročnom posolstve k tohoročnému svetovému dňu mieru.All the contents on this site are copyrighted ©.