2004-01-12 08:47:30

Slovník reholí a inštitútov zasväteného života


Taliansko:V Taliansku bol publikovaný, posledný, desiaty zväzok monumentálnehoSlovníka reholí a inštitútov zasväteného života. Ide o dielo s tisíckami strán, s veľkým množstvom základných informácii o mnohorakých formách rehoľného života, o ich dejinách a o ich zakladateľoch. V Slovníku možno nájsť aj štatistické údaje o počte členov rehoľných kongregácii, ktoré jeho tvorcom poskytli jednotlivé rehole. Myšlienka Slovníka sa zrodila v roku 1950, na Kongrese inštitútov zasväteného života, ktorý sa konal vo večnom meste.All the contents on this site are copyrighted ©.