2004-01-12 08:51:49

Najrozšírenie náboženstvo na svete je kresťanstvo


USA:Najrozšírenejším náboženstvom na našej planéte zostáva kresťanstvo, islam však zaznamenal v posledných desaťročiach výrazné posilnenie pozícií. Vyplýva to zo Svetovej kresťanskej encyklopédie, ktorú vydalo nakladateľstvoOxford University Press.Publikácia zhŕňa štatistické údaje vzťahujúce sa ku každej náboženskej skupine v každej krajine. V priebehu minulého storočia posilnil svoje pozície vosvete mierne aj hinduizmus, zatiaľ čo budhizmus a židovstvo naopak stratili pôdu. Súčasne v celosvetovom meradle výrazne vzrástol počet osôb nevyznávajúcich žiadnu vieru. Najvýraznejší prepad počtu veriacich zaznamenali tradičné etnické viery, a to najmä v Ázii a v Číne. Kresťanstvo sa stalo najrozšírenejším a najsvetovejším náboženstvom v dejinách ľudstva, pretože ho vyznáva väčšina obyvateľstva v dvoch tretinách z 238 krajín sveta, konštatuje encyklopédia.All the contents on this site are copyrighted ©.