2004-01-10 15:51:07

Kongregacja ds. Duchowieństwa o współpracy i sanktuariach


Nad współpracą w Kościele oraz duszpasterstwem sanktuariów obradowała w Watykanie sesja plenarna Kongregacji do spraw Duchowieństwa. Jak poinformował uczestniczący w spotkaniu pracownik tej dykasterii, prałat Zenon Jarząbek, w czasie trzydniowych obrad ponad 70-osobowa grupa członków Kongregacji ds. Duchowieństwa analizowała problemy związane z różnymi Radami. Zalecane przez Kodeks Prawa Kanonicznego, stanowią one pomoc biskupowi czy proboszczowi w kierowaniu Kościołem lokalnym. Innym tematem obrad były sanktuaria. Temat pierwszy ma na uwadze wprowadzenie czy też utrwalenie właściwego porządku kanonicznego w życiu Kościoła. Rada – jakakolwiek by była – jest zawsze organem konsultywnym dla biskupa czy proboszcza. Sanktuaria zaś to miejsca święte, do których ciągną niezliczone rzesze pielgrzymów. Szczególną uwagę zwrócono na rolę tych miejsc oraz na duszpasterstwo w nich prowadzone. Zachęcono zwłaszcza do promocji znanych i nowych form pielgrzymowania.

Do tematyki podjętej przez Kongregację do spraw Duchowieństwa nawiązał Jan Paweł II, przyjmując uczestników sesji. Zwrócił uwagę na znaczenie współpracy świeckich z duszpasterzami w wypełnianiu posłannictwa Kościoła. Wyraża się ona między innymi przez uczestniczenie w różnych Radach, ustanowionych zgodnie z normami kanonicznymi na szczeblu diecezjalnym czy parafialnym.
"Chodzi o takie formy udziału, - stwierdził papież - które dają sposobność współpracy dla dobra Kościoła, uwzględniając wiedzę i kompetencje każdego. Struktury te wyrosły ze wskazań Soboru. Dziś sposoby ich działania i statuty wymagają odnowienia zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego promulgowanego w roku 1983. Jestem pewny, że również to, co wnieśliście na waszym obecnym spotkaniu, pomoże, by współpraca świeckich z duszpasterzami była coraz owocniejsza i w pełni wierna wskazaniom Urzędu Nauczycielskiego Kościoła."

Podejmując drugi temat sesji plenarnej Kongregacji do spraw Duchowieństwa, papież zwrócił uwagę, że liczni wierni przybywają do sanktuariów w poszukiwaniu Boga. Są zatem lepiej dysponowani na słuchanie Dobrej Nowiny i przyjęcie wezwania do nawrócenia. Ważne jest więc, by w sanktuariach pracowali księża o dużej wrażliwości duszpasterskiej, pełni apostolskiej gorliwości.

JP; AKAll the contents on this site are copyrighted ©.