2004-01-10 13:42:31

Ján Pavol II. prijal účastníkov plenárneho zasadania Kongregácie pre duchovenstvo


Vatikán:Svätý Otec sa v Klementínskej sále stretol s 34 účastníkmi Plenárneho zhromaždenia Kongregácie pre duchovenstvo. V príhovore im okrem iného povedal:

„Dogmatická konštitúciaLumen gentiumpredstavuje Cirkev ako ľud, ktorého hlavou je Kristus, čo do postavenia tento ľud má dôstojnosť a slobodu dietok Božích. Jeho zákonom je nové prikázanie lásky a jeho cieľom je kráľovstvo Božie. (por. čl. 9) Súčasťou tohto ľudu sú tí, ktorí mocou Krstu „boli vbudovaní ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ (1Pt 2,5) Úlohou pastierov je vychovávať, riadiť a posväcovať Boží ľud, kým úlohou veriacich laikov, spoločne s nimi sa aktívne podieľať na poslaní Cirkvi, pri vzájomnom rešpekte povolaní a chariziem“.

Ján Pavol II. potom žiadal, aby diecézne a farské rady, ktoré vznikli na základe koncilových smerníc, boli obnovené a prispôsobené normám Kánonického práva z roku 1983 tak, aby sa zachovali kompetencie diecézneho a biskupa a farára na jednej strane, ale aj kompetencie a úloha laikov.

Kiež Panna Mária, Matka Cirkvi, nad ktorou meditujeme pri jasličkách v tomto vianočnom období, vám pomôže a zúrodní vaše úsilie pre dobro. Vám a vašim drahým veľmi rád želám všetko najlepšie do Nového roku, ktorý sme práve začali a z celého srdca všetkým udeľujem osobitné apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.