2004-01-09 08:17:17

Plenárne zasadnutie Kongregácie pre duchovenstvo


Vatikán:V apoštolskom paláci vo Vatikáne sa dnes predpoludním začalo Plenárne zhromaždenie Kongregácie pre duchovenstvo. Na programe sú dve témy:

Prvá sa týka spoluzodpovednosti veriacich pri činnosti diecéz prostredníctvom rôznych konzultačných rád na diecéznej a farskej úrovni, ako sú: kňazská rada, diecézna pastoračná rada a rozličné farské rady. Táto téma je veľmi dôležitá, pretože sa dotýka základného aspektu Cirkvi a to, kňazskej služby, ktorá zosobňuje Krista, Veriaci v sile svojho krstu sú povolaní k spoločnému kňazstvu v jednote s biskupmi a kňazmi. Táto spoluzodpovednosť má svoje miesto v konzultačných radách.

Druhá téma sa týka pastoračnej aktivity kňazov na pútnických miestach. Cieľom všetkých svätýň je evanjelizácia. V nej sú najviac zaangažovaní kňazi a práve im sa chce ponúknuť pomoc pri tejto novej evanjelizácii. Plenárneho zhromaždenia sa zúčastňujú aj dvaja členovia spomínanej Kongregácie, kardináli Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko.All the contents on this site are copyrighted ©.