2004-01-08 08:25:05

Modlitba Anjel Pána na sviatok Zjavenia Pána - 6. januára 2004


Vatikán:Na sviatok Zjavenia Pána, sa Svätý Otec napoludnie objavil v okne svojej pracovne, aby sa s prítomnými na Námestí svätého Petra pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým ich však pozdravil týmito slovami:

Na dnešný sviatok Zjavenia Pána, nám Evanjelium svätého Matúša hovorí o tajomnej hviezde, ktorá viedla mudrcov do Jeruzalema a potom do Betleheme, kde sa poklonili malému Ježišovi.

Hviezda, ktorá priviedla mudrcov ku Kristovi, nám pripomína bohatú symboliku svetla, ktorú prežívame počas Vianoc. Boh je svetlo a Slovo, ktoré sa stalo človekom, je „svetlom sveta“ (Jn 8,12). Táto veľká pravda viedla môjho ctihodného predchodcu Pavla VI., ktorý presne pred 40 rokmi vykonal svoju historickú púť do Svätej zeme. Práve 6. januára 1964 v Betleheme, v Bazilike Narodenia, vyslovil pamätné slová. Okrem iného povedal: „Hľadíme na svet s veľkou nádejou. Ak by aj svet cítil, že mu je kresťanstvo cudzie, kresťanstvo nepociťuje, žeby mu bol svet cudzí. ” (Insegnamenti, vol. II, 1964, p. 32). A dodal, že poslanie kresťanstva uprostred ľudstva je misiou priateľstva, pochopenia, dodávania odvahy, pokroku a napredovania, teda spásy.(por.ibid., pp. 32-33).

A z tohto miesta, ktoré zažilo narodenie Kniežaťa pokoja, vyzval zodpovedných predstaviteľov štátov k užšej spolupráci aby mohol zavládnuť pokoj v pravde, spravodlivosti, slobode a bratskej láske“. (ibid., pp. 34-35).

V hĺbke duše sa stotožňujem s týmito slovami Božieho služobníka Pavla VI. a prosím o príhovor Pannu Máriu na pomoc putujúcemu ľudstvu. Kiežby každý človek s jej materskou pomocou mohol dôjsť ku Kristovi, svetlu pravdy, aby svet mohol napredovať na ceste spravodlivosti a pokoja.

Po modlitbe Anjel Pána Ján Pavol II. ešte dodal:

Srdečne pozdravujem tých mojich bratov a sestry, ktorí podľa juliánskeho kalendára slávia v týchto dňoch Vianoce a uisťujem ich o mojej stálej modlitbe. Všetkým želám, aby ste kráčali vo svetle Kristovom.All the contents on this site are copyrighted ©.