2004-01-08 08:20:25

Generálna audiencia Jána Pavla II. v stredu 7. januára 2004


Vatikán:Na generálnej audiencii bolo prítomných vyše 4 tisíc pútnikov z 9 krajín. Témou katechézy bolo Božie materstvo Panny Márie.

Alma redemptoris Mater, Slávna Matka Vykupiteľa,tak vzývame Pannu Máriu vo vianočnom čase starodávnou a sugestívnou antifónou, ktorá ďalej pokračuje slovami: „Ty, ktorá si za obdivu všetkého stvorenia porodila svojho Stvoriteľa Mária, Matka Božia!“ Táto pravda viery úzko spojená s vianočnými slávnosťami, je osobitne zdôraznená v liturgii prvého dňa roku, na Slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Bohorodičky. Mária je Matkou Vykupiteľa, je ženou, ktorú si Boh vyvolil, aby uskutočnil svoj plán spásy, ktorého stredobodom je tajomstvo vtelenia Božieho slova. Ponížené stvorenie zrodilo Stvoriteľa sveta! Vianočný čas v nás obnovuje vedomie tohto tajomstva a predstavuje nám Matku Božieho Syna ako spoluúčastníčku na vrcholných udalostiach dejín spásy. Stáročná tradícia Cirkvi vždy považovala Kristovo narodenie a Božie materstvo ako dva aspekty Vtelenia Božieho slova. „Veď ten, - ako zdôrazňuje Katechizmus Katolíckej Cirkvi citujúc Efezský koncil – ktorého počala ako človeka z Ducha Svätého a ktorý sa skutočne stal jej synom podľa tela, nie je nik iný ako večný Syn Otca, druhá osoba Najsvätejšej Trojice. Cirkev vyznáva, že Mária je skutočne Bohorodička, po grécky ‘Theotokos’” (č. 495).

Zo skutočnosti, že Panna Mária je Božia Matka vyplývajú všetky ostatné aspekty jej poslania, ktoré sú jasne charakterizované titulmi, ktorými si ju uctieva komunita Kristových učeníkov v celom svete. Predovšetkým ako Nepoškvrnenú a Nanebovzatú, lebo tá, ktorá mala porodiť Spasiteľa, iste nemohla byť vystavená porušeniu tela vyplývajúceho z dedičného hriechu.Pannu Máriu vzývame okrem toho aj ako Matku mystického tela Kristovho, teda Cirkvi. Katechizmus Katolíckej Cirkvi odvolávajúc sa na tradíciu Otcov vyjadrenú svätým Augustínom, potvrdzuje, že Mária je priamo matkou členov cirkvi lebo svojou láskou spolupracovala, aby sa v Cirkvi narodili veriaci, ktorí sú údmi tejto Hlavy.“ (č. 963)

Celý život Panny Márie je veľmi úzko spojený so životom Pána Ježiša. Pri jeho narodení je to ona, ktorá ho prináša ľudstvu. Pod krížom, vo vrcholnom momente svojho vykupiteľského poslania bude to Ježiš, ktorý dá svoju matku ako dar každému človeku, ako vzácne dedičstvo vykúpenia.Slová ukrižovaného Pána vernému učeníkovi Jánovi sú jeho testament. Jánovi zveruje svoju Matku a zároveň apoštola i každého veriaceho zveruje Máriinej láske.

V týchto posledných dňoch vianočného obdobia sa zastavme a meditujme o tichej prítomnosti Panny Márie pri jasliach, v ktorých leží dieťa Ježiš. Tú istú lásku, tú istú starostlivosť, ktorú mala o svojho božského syna, tú istú má ja o nás. Nechajme preto, aby ona viedla naše kroky v novom roku, ktorý nám prozreteľnosť dopraje prežiť. Toto je želanie, ktoré adresujem všetkým vám, čo ste tu prítomní na prvej generálnej audiencii v roku 2004. S pomocou a útechou Máriinej materskej ochrany budem môcť s čistejšími očami kontemplovať Kristovu tvár a istejšie kráčať po cestách dobra. Ešte raz, všetkým prítomným a vašim drahým želám požehnanýNový rok.

Už na prvej tohtoročnej audiencii boli aj slovenskí skauti, ktorých Ján Pavol II. ich takto pozdravil:

Srdečne pozdravujem skupinu skautov zo Stropkova. Milí mladí priatelia, ďakujem za vaše modlitby, a ochotne udeľujem Apoštolské požehnanie vám i vašim rodinám vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Na záver audiencie po modlitbe Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.