2004-01-07 08:22:20

Pápež Pavol VI. pred 40 rokmi navštívil Svätú zem


Vatikán:Pred 40 rokmi, vykonal pápež Pavol VI. púť do Svätej zeme. Bol prvým pápežom v dvetisícročných dejinách Katolíckej cirkvi, ktorý navštívil miesta, kde sa narodil, žil, učil, bol ukrižovaný a vstal zmŕtvych Ježiš Kristus. Apoštolská cesta trvala tri dni a to 4. 5. a 6. januára. V liste spolupracovníkom, ktorí túto cestu pripravovali, napísal: „Nech táto cesta má charakter jednoduchosti, úcty, pokánia a lásky... Nech spočíva hlavne v návšteve hlavných miest posvätených evanjeliovými tajomstvami. Cieľom mojej cesty nech je vzdanie úcty Ježišovi Kristovi nášmu Pánovi v zemi, ktorá Jeho príchodom na svet sa stala svätou a uctievanou“...

Apoštolská cesta mala niekoľko významných momentov. Keďže Svätá zem bola v tej dobe rozdelená medzi Jordánsko a Izrael, Pavol VI. pristál v hlavnom meste Jordánska Ammáne. V prvý deň navštívil Betániu, Damask a v jordánskej časti Jeruzalema prešiel krížovou cestou. Deň ukončil vešperami v bazilike, ktorá je postavená v Getsemanskej záhrade na mieste, kde sa Pán Ježiš potil krvou.

Nasledujúci deň vstúpil na územie Izraela. Navštívil Nazaret, miesto Ježišovho detstva i Večeradlo, kde si modlitbou pripomenul ustanovenie sviatosti oltárnej a kňazstva. Vo večeradle v tom čase nebol dovolený nijaký prejav kresťanského kultu. Pavol VI. vystúpil aj na vrch Tábor, kde predniesol modlitbu.

Počas pobytu Pavla VI. sa uskutočnila aj veľká ekumenická udalosť. Athenagoras I., patriarcha Konštantinopolu, prišiel do Jeruzalema, aby sa tu stretol s Rímskym biskupom. S bolesťou v srdci pripomenul, že „kresťanský svet už storočia žije v noci rozdelenia a jeho oči sú už unavené z pozerania do tmy“. Srdečné objatie, plné nádeje bolo jasným znamením toho „prečo prišlo k stretnutiu práve v zemi, kde Kristus založil svoju Cirkev a vylial za ňu svoju krv“. Spoločná modlitba „Otče náš“ v dvoch jazykoch, latinskom a gréckom, bola významným znamením spoločenstva.

Tretí deň návštevy, ktorý pripadol na sviatok Troch kráľov, pápež Pavol VI. navštívil Betlehem. Tu, v Bazilike Narodenia sa vo svojom príhovore obrátil na predstaviteľov vlád sveta, aby sa usilovali o dosiahnutie skutočného pokoja, ktorý by zmeniltvár sveta.

Tri dni apoštolskej cesty Pavla VI. do Svätej zeme boli dňami intenzívnej viery a pastoračného úsilia. Ako trvalá spomienka návštevy pápeža Montiniho vo Svätej zemi ostalo v blízkosti Jeruzalema centrum ekumenických štúdií a v Betleheme inštitút, ktorý nesie názov „Effatá Pavol VI.“ V ňom sa sestry svätej Doroty starajú o výchovu asi stovky nepočujúcich detí. Obidve diela sú aktívne dodnes.All the contents on this site are copyrighted ©.