2004-01-07 08:40:40

Niekoľko myšlienok z novoročnej homílie Mons. Jána Sokola


Slovensko:“Začíname rok 2004, ktorý bude rokom mnohých zmien, rokom reforiem, ale i rokom zápasu o vlastnú identitu a vlastné hodnoty. Právom si kladieme otázku, či budú tieto zmeny pre nás prospešné a hodnotné, či budú mať pre náš každodenný život pozitívny dopad, či zlepšia zlú sociálnu situáciu mnohých občanov, zvlášť rodín a či budú v súlade s evanjeliom.

Získali sme veľa: máme slobodu, môžeme cestovať, podnikať, vyjadrovať svoje názory, prejaviť svoje náboženské presvedčenie a predsa cítime, že slobodný svet nám neprináša pokoj duše, hoci všetci po ňom túžime. Každá ľudská bytosť túži po láske, pokoji, priateľstve a porozumení. Každé ľudské srdce túži po šťastí.Táto túžba má božský pôvod.Boh ju vložil do srdca človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo len ON ju môže plne uspokojiť.Avšak vidíme, že mnohí ho nenachádzajú, utápajú sa v depresiách a nostalgii, sú znechutení a sklamaní.

A my si kladieme otázku, prečo nie sú všetci šťastnými, prečo sa ľudstvo trápi? Nesprávne pochopená sloboda, kde si každý robí čo chce, privádza ľudí k nešťastiam a k chudobe.Dôsledkom toho sú vojny, chudobné krajiny, deti závislé na drogách, narastajúci rozdiel medzi bohatými a chudobnými, neoprávnené obohacovanie sa jednotlivcov na úkor ostatných, masmédiá propagujúce násilie a klamstvá a pod.

Bez preháňania môžeme povedať, že kresťanské prostredie na Slovensku je ohrozené, pretože sú kresťanské hodnoty spochybňované, ba dokonca zosmiešňované. Možno si poviete, že to nie je pravda, veď v televízii, v rozhlase a v časopisoch sa každý týždeň nájde zmienka o nejakej bohoslužbe či kresťanskej akcii. Áno, z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, že Slovensko je zamerané a formované kresťansky.

Európa po stáročia formovaná predovšetkým kresťanstvom, urobí v tomto roku ďalší krok, ktorý ju má viacej zblížiť a zjednotiť. Aj naša vlasť - Slovensko sa stane jej súčasťou. Nezabudnime, že bez naviazania na kresťanské korene sa tento krok zblíženia a zjednotenia nemusí, a skoro by som sa odvážil povedať, že ani nemôže podariť.All the contents on this site are copyrighted ©.