2004-01-07 08:34:06

Katolícka cirkev podporuje vzdelanie na celom svete


Vatikán:Katolícka cirkev na celom svete k dnešnému dňu spravuje 1 358 univerzít. Z nich až 802 katolíckych univerzít sa nachádza v rozvojových krajinách. V praxi to znamená, že dve z troch univerzít sú v treťom svete. Toto číslo vyplýva zo sčítania, ktoré urobila Kongregácia pre katolícku výchovu. Je to neklamný dôkaz o tom, akým konkrétnym spôsobom Katolícka cirkev pomáha pri rozvoji mladých a chudobných krajín. Výchova bola, je a bude kľúčom rozvoja každého národa. 291 katolíckych univerzít pôsobí v Indii, 48 v Indonézii, 8 v JužnejKórei a 3 v Pakistane. Argentína má 24 katolíckych aténeí. Katolícke univerzity nie sú len nástrojom na hlásanie Radostnej zvestiEvanjelia, ale pripravujú pre život toho ktorého národa rozličných odborníkov, od vedcov až po kultúrnych pracovníkov.All the contents on this site are copyrighted ©.