2003-12-24 15:43:34

Sekretarz Generalny światowej Rady Kościołów na Boże Narodzenie


Chrześcijanie różnych wyznań mogą wspólnie angażować się w rozwiązywanie konfliktów zbrojnych. Mogą razem podejmować akcje charytatywne, razem stawiać czoła plagom naszych czasów, jak epidemia AIDS. Apel o podjęcie konkretnych działań w tych dziedzinach znalazł się w bożonarodzeniowym orędziu pastora Konrada Raisera, kończącego misję Sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów.

Pokój na świecie bardziej jako zaangażowanie niż pobożne życzenie. Pokój, który umocnił by chrześcijan w zwalczaniu wszelkich form przemocy i niesprawiedliwości; który skłonił by do pomocy cierpiącym i solidarności zwłaszcza z chorymi na AIDS. Pastor Konrad Raiser apeluje o podjęcie wspólnych działań zmierzających do zażegnania konfliktów i ulgi w cierpieniu. „Kiedy ludzie oddają Bogu chwałę – czytamy – wszystko co wywołuje niezgodę traci rację bytu. Dzieje się tak zwłaszcza w miejscach, gdzie konflikty usiłuje się usprawiedliwiać religijnymi racjami. Kiedy chrześcijanie i Kościoły jednoczą się we wspólnym wołaniu o pokój to umacniają przymierze Boga z ludźmi.” Jako właściwe pole zaangażowania ustępujący Sekretarz Generalny Światowej Rady Kościołów wskazuje walkę z AIDS. „Jeśli Kościoły zignorują fakt, że około 8-miu tysięcy ludzi na świecie codziennie umiera na tę chorobę, to „my będziemy winni cierpienia i śmierci osób, które mogły zostać uratowane”. Dlatego pilnie trzeba połączyć siły w akcji edukacyjnej i zapobiegawczej, aby wszystkim zapewnić możliwość leczenia – napisał w orędziu bożonarodzeniowym pastor Konrad Raiser.All the contents on this site are copyrighted ©.