2003-12-23 16:36:53

Jan Paweł II o prawie do nie-emigrowania


Migranci mogą w znacznej mierze przyczynić się do umacniania pokoju. Papież daje wyraz temu przekonaniu w przesłaniu na przyszłoroczny Dzień Migranta i Uchodźcy, opublikowanym 23 grudnia w Watykanie. Dzień ten poszczególne Kościoły lokalne obchodzą w różnym czasie. W diecezjach polskich jego obchody organizuje się w maju lub w czerwcu.


Tematem przyszłorocznego Dnia Migranta i Uchodźcy są „Migracje w perspektywie pokoju”. W swoim przesłaniu Jan Paweł II zwraca uwagę, że przyczyną migracji są często zbrojne konflikty. W związku z tym przypomina, że człowiekowi należy zapewnić przede wszystkimprawo do nie-emigrowania. Oznacza to prawo do godnego życia w warunkach pokoju i wolności we własnej ojczyźnie. Każdy kraj winien być w stanie zapewnić swym mieszkańcom odpowiednie warunki życia, by nikt nie był zmuszony emigrować. Równocześnie jednak każdemu człowiekowi przysługujeprawo do emigrowania. Trzeba w pełni respektować godność emigrantów i potrzeby ich rodzin. „W jaki sposób zjawisko migracji może się przyczynić do budowania pokoju między ludźmi?”. Odpowiadając na to pytanie, papież pisze: „Migracje mogą sprzyjać spotkaniu i zrozumieniu między poszczególnymi ludźmi i wspólnotami, a także całymi cywilizacjami. Ten ubogacający dialog kultur stanowi konieczną drogę do budowania świata pojednanego”.All the contents on this site are copyrighted ©.