2003-09-18 08:15:06

Vyšla medzinárodná teologická revue o masovokomunikačných prostriedkoch


Slovensko: V týchto dňoch vyšla v poľskom vydavateľstve Norbetinum medzinárodná teologická revue venovaná otázkam spoločenskej komunikácieOrbis communicationis socialis 2003.

Tento zborník príspevkov je výsledkom spolupráce niekoľkých vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí. Hlavná redakcia sídli na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Spolupracujúce pracoviská sú na Katedre médií a náboženskej komunikácie Katolíckej univerzity v Lubline, Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickom inštitúte pri kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.

Obsahom zborníka sú príspevky viacerých slovenských i zahraničných odborníkov v oblasti masmediálnej a sociálnej komunikácie. Zborník prináša aj recenzie publikácií venovaných činnosti Cirkvi v masovokomunikačných prostriedkoch, ktoré vyšli v poslednom období.All the contents on this site are copyrighted ©.