2003-09-18 08:12:44

Jezuitská kongregácia prokurátorov v Loyole


Španielsko: Spoločnosť Ježišova 18. septembra v španielskej Loyole začína svoju 69. kongregáciu prokurátorov. Potrvá päť dní.

Kongregácia prokurátorov sa skladá zo zástupcov provincií, štyroch asistentov a osem generálnych radcov. Spolu je ich 98. Jej cieľom je vypracovať analýzu stavu Spoločnosti Ježišovej a rozhodnúť, či je potrebné zvolať Generálnu kongregáciu. Okrem toho, aj keď nemá legislatívnu právomoc, Kongregácia prokurátorov môže rozhodnúť o zastavení dekrétov vydaných poslednou Generálnou kongregáciou a toto rozhodnutie má platnosť až do nasledujúcej generálnej kongregácie.
V súčasnosti, podľa informácií z generálneho domu Spoločnosti Ježišovej, 10 provincií hlasovalo za zvolanie novej Generálnej kongregácie, kým 75 sa vyslovilo proti.

Jezuiti sú vo svete prítomnív 112 krajinách. Rehoľa mala k prvému januáru tohto roku 20 400 členov v 85 provinciách. K tomu istému dátumu mala Spoločnosť Ježišova 929 novicov.All the contents on this site are copyrighted ©.