2003-09-18 08:08:07

Ján Pavol II. prijal demisiu kardinála Jaimeho Sina


Filipíny: Kardinál Jaime Sin sa stal arcibiskupom Manily v roku 1974. Za kardinála ho v roku 1976 menoval pápež Pavol VI. Počas tejto služby – ako sám uviedol – som sa vždy usiloval čo najlepšie pracovať pre Cirkev. Na Filipínach sa stal symbolom obrany ľudských práv, predovšetkým počas Marcosovej diktatúry. V roku 1986 zohral hlavnú úlohu pri pokojnom prechode od diktatúry k prvej demokratickej vláde prezidentky Corason Aquinovej. Ozbrojenej zrážke s armádou, ktorá zostala verná diktátorovi Marcosovi, sa vyhlo vďaka mierovému pochodu, ktorý trval štyri dni a ktorý zvolal práve kardinál Sin. Od tejto chvíle neprestal vyzývať nasledujúce vlády krajiny k rešpektovaniu ľudských práv a k úsiliu o zlepšenie životných podmienok v jedinej ázijskej krajine s katolíckou väčšinou obyvateľov.

Rovnako veľké sú aj aktivity kardinála na poli pastorácie. V rokoch 1984 a 1987 kardinál Sin uskutočnil niekoľko ciest do Číny a dopomohol k prepusteniu z väzenia kardinála Gonga Pinmeia. K tomu je potrebné uviesť založenie osobitného misijného inštitútu pre evanjelizáciu kontinentálnej Číny. V roku 1983, rozhodnutím prijať do arcidiecézy Filipínsky misijný inštitút, dal silný impulz k evanjelizácii Ázie a Pacifiku. Povzbudzoval, aby do misií neodchádzali iba kňazi a rehoľníci, ale aj laici.

Kardinál Jaime Sin, arcibiskup Manily, je milovaným pastierom svojho ľudu, ktorý sa venoval všetkým veriacim, aj tým, ktorí boli donútení emigrovať na Západ.All the contents on this site are copyrighted ©.