2003-09-18 08:22:24

Generálna audiencia Jána PavlaII. 17. septembra o Slovensku


Vatikán:Na generálnej audiencii bolo prítomných vyše 11 tisíc pútnikov z 18 krajín. Témou katechézy bola nedávna návšteva Svätého Otca na Slovensku.

Drahí bratia a sestry,

dnes by som sa chcel spolu s vami zastaviť pri mojej apoštolskej ceste, ktorú som s radosťou vykonal minulý týždeň na Slovensku. Ďakujem Pánovi že mi po tretíkrát doprial navštíviť túto vznešenú krajinu. Znovu ďakujem všetkým tým, ktorí ma prijali s veľkou srdečnosťou. Ďakujem predovšetkým ctihodným bratom v biskupskej službe, pánovi prezidentovi republiky i ďalším jej predstaviteľom, ako aj všetkým, čo sa starali o všetko potrebné počas môjho pobytu na Slovensku.

Verní Kristovi, verní Cirkvi – takto sa predstavuje Slovensko vo svojich dejinách. Išielsom tam osobne, aby som ho utvrdil v tejto vernosti na jeho ceste do budúcnosti, kam s dôverou kráča. S potešením som mohol obdivovať hospodársky a sociálny rozvoj, ktorý sa udial v týchto rokoch- Som si istý, že keď Slovensko vstúpi do Európskej únie, dokáže ponúknuť budovaniu Európy svoj hodnotný príspevok aj pokiaľ ide o morálne hodnoty.

Vďaka Bohu, Slovensko má bohaté duchovné dedičstvo, ktoré napriek tvrdému prenasledovaniu v minulosti, si dokázalo pevne uchovať. Výrečné svedectvo o tom vydáva sľubný rozkvet kresťanského života i kňazských a rehoľných povolaní, čo môžeme v súčasnosti pozorovať. Modlím sa, aby tento milovaný národ s dôverou pokračoval na tejto ceste.

Prvou zastávkou na mojej púti bola návšteva katedrály v Trnave, matky kostolov Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Z tohto chrámu, ktorý je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi som žiadal, aby kresťania boli vždy rozhodnými svedkamievanjelia.

Ďalšie dni som slávil pekné a dojímavé sväté omše, dobre pripravené po stránke liturgickej aj pokiaľ ide o spev. Kresťanský ľud sa nich zbožne zúčastnil v hojnom počte. Prvá bola na Námestí v Banskej Bystrici, v srdci krajiny. Komentujúc Evanjelium o Zvestovaní som zdôraznil požiadavku vychovávať k zodpovednej slobode počnúc rodinou. Iba tak je možné odpovedať na Božie povolanie podľa príkladu Panny Márie.

V Banskej Bystrici som stretol aj členov Biskupskej konferencie Slovenska. Povzbudil som ich aby pokračovali v náročnom diele rozvoja kresťanského života po temných rokoch izolácie a komunistickej diktatúry.

Potom som šiel do Rožňavy, strediska poľnohospodárskej oblasti. Podobenstvo evanjelia o rozsievačovi na tejto svätej omši zaznelo veľmi výrečne. Áno! Božie slovo je semenom nového života. Osobitne som sa obrátil na roľníkov a zdôraznil som, aký dôležitý je ich prínos k dobru národa. Je ale potrebné, aby zostali pevne zakorenení vo svojej stáročnej kresťanskej tradícii. V Rožňave som pozdravil aj početnú komunitu hovoriacu po maďarsky.

Posledná a hlavná etapa tejto mojej cesty bola v Bratislave. Počas slávnostnej svätej omše som s radosťou vyhlásil za blahoslavených dve deti tejto zeme: biskupa Vasiľa Hopku a sestru Zdenku Schelingovú, ktorí sa stali v 50. rokoch obeťami krutého prenasledovania zo strany komunistického režimu. Obidvaja boli ako svedkovia viery 20. storočia pozdvihnutí k sláve oltára práve na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Pripomínajú nám, že slovenský ľud v dramatických chvíľach utrpenia našielsilu a nádej v Kristovom Kríži:O Crux, ave spes unica!

Ochranou Cirkvi na Slovensku bola a je Sedembolestná Panna Mária, jeho hlavná patrónka. V spojení s ňou, ktorá zostala s Kristom na Kalvárii, naši bratia Slováci aj v týchto našich časoch chcú zostať verní Kristovi a Cirkvi. Nech Panna Mária Sedembolestná chráni Slovensko, aby si žiarlivo strážilo Evanjelium, najvzácnejší poklad, a aby ho ohlasovalo svätosťou života.

Boh nech ti žehná milé Slovensko! Ďakujem za tvoju lásku k Cirkvi a k Petrovmu nástupcovi!All the contents on this site are copyrighted ©.