2003-09-16 08:19:25

Slávnostné zasadanie Konferencie biskupov Slovenska


Slovensko: Pri príležitosti 10. výročia vzniku Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa v dňoch15.-17. septembra 2003v Exercičnom dome vMariankeuskutočňuje 46. plenárne zasadanie KBS.Slávnostného zasadania Konferencie biskupov Slovenska sa zúčastňuje aj okolo 20biskupov z okolitých krajín.

V úvode zasadania sa prítomným biskupom prihovorí predseda KBS Mons. František Tondra a apoštolský nuncius na Slovensku Henryk Nowacki.Prierez desaťročnou históriou KBS ponúkne vo svojej prednáške dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Prof. Viliam Judák.
Riadna časť plenárneho zasadania KBS bude pokračovať v utorok 16. septembra popoludní. Hlavným bodom programu jevoľba nového predsedu Konferencie biskupov Slovenska, voľba podpredsedu KBS, dvoch volených členov Stálej rady KBS a hovorcu KBS.
Medzi ďalšie body programu zasadania patria: sympóziom Etika života a zhodnotenie činnosti Rady KBS pre rodinu a mládež.
Konferencia biskupov Slovenska vznikla 23. marca 1993.Medzi iným ako dôvod Svätá stolica uvádza: „Pre dobro Cirkvi v milovanom slovenskom národe... na jej ďalší rozvoj.“

Za prvého predsedu KBS bol zvolený Mons. František Tondra, spišský biskup (4. mája 1993 – 13. apríla 1994). Dňa 13. apríla 1994 sa novým predsedom KBS stal Mons. Rudolf Baláž a druhýkrát 29. apríla 1997. Dňa 31. augusta 2000 bol za predsedu KBS zvolený opäť Mons. František Tondra.

Prvé samostatné zasadnutie slovenských biskupov, sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20. januára 1993 v Nitre za účasti apoštolského nuncia G. Coppu a všetkých 14 slovenských biskupov.

Konferencia biskupov Slovenska má tieto komisie:

1.Liturgická komisia
2. Komisia pre klérus
3. Teologická komisia
4. Komisia pre katechizáciu a školstvo
Rady Konferencie biskupov Slovenska sú tieto:
1. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
2. Rada pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
3. Rada pre laické a apoštolské hnutia
4. Rada pre rodinu a mládež
5. Rada pre misie
6. Rada pre ekumenizmus
7. Ekonomicko-právna rada
8. Rada iustitia et Pax
9. Rada Pax Christi Slovakia
10. Rada pre rómov a menšiny
11. Rada pre Slovákov v zahraničí
12. Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
13. Rada pre univerzity
14. Rada pre pastoráciu v zdravotníctva a v SKCH
15. Ekonomická rada KBSAll the contents on this site are copyrighted ©.