2003-09-14 17:02:59

Príhovor Jána Pavla II. pred modlitbou Anjel Pána


Na záver tohto slávenia sa všetci chceme v mysli ešte raz postaviť pod Kristov kríž, a prijať od Neho, akovzácny dar, jeho Matku, ktorá od tej chvíle je aj Matkou Cirkvi.

Podľa príkladu apoštola Jána, aj my si ju berieme k sebe (porov. Jn 19,27), aby sme sa od nej učili počúvaniu a obetavej skromnosti, vlastnostiam, ktorými sa vyznačovala ako prvá učeníčka Pána.

Spoločne s novými blahoslavenými prosme Pannu Máriu, aby, na jej príhovor, kresťanské spoločenstvo žijúce na Slovensku bolo bohaté na svätosť, odvážne v konaní dobra, a silné vo svedectve.

Zajtra si uctíme Sedembolestnú, Patrónku vašej krajiny. Obráťme sa na ňu s dôverou modlitbou Anjel Pána.All the contents on this site are copyrighted ©.