2003-09-14 17:19:04

Štvrtý deň návštevy Jána Pavla II. na Slovensku


Slovensko: Na dnešné stretnutie so Svätým Otcom sa veriaci z celého Slovenska v Petržalke pripravovali celú noc zo soboty na nedeľu. K slávnostnej atmosfére sa pridalo aj žiarivé slnko, ktoré po niekoľkých daždivých dňoch už od skorého rána začalo zohrievať chlapcov, dievčatá, mužov a ženy, ktorí na mieste slávenia Eucharistie strávili celú noc. Ba aj Ján Pavol II. po troch dňoch pobytu na Slovensku, po namáhavej návšteve v Trnave, Banskej Bystrici a Rožňave mal silnejší a jasnejší hlas a prečítal väčšiu časť svojho prejavu.

Slávnostnú svätú omšu z Povýšenia svätého Kríža s ním koncelebrovalo viac než 60 kardinálov, arcibiskupov a biskupov zo Slovenska, Kanady, Poľska, Čiech, Rakúska, Francúzska, Slovinska, Chorvátska, Maďarska ... Tiež približne 500 rehoľných a diecéznych kňazov rímskokatolíckeho obradu a 300 kňazov východného obradu. Prítomní boli aj seminaristi nielen zo Slovenska ale aj z iných krajín.

Na omši bolo prítomných 300 tisíc veriacich zo všetkých slovenských diecéz, z Poľska, Maďarska, Čiech a Moravy,Kanady, Ukrajiny, Rumunska a Rakúska.

Jána Pavla II. v mene prítomných privítal arcibiskup trnavsko-bratislavskej arcidiecézy Ján Sokol.

Na začiatku obradov gréckokatolícky biskup z Prešova, Ján Babjak a arcibiskup Ján Sokol, požiadali Svätého Otca, aby vyhlásil za blahoslavených mučeníkov - biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú, čo Ján Pavol II. s radosťou urobil. Po prečítaní Evanjelia sa prítomným Svätý Otec prihovoril slovami, ktoré veriaci často odmenili obrovským potleskom. Slovami skutočného otca.

Potom, podobne ako v predchádzajúce dni, poprosil kardinála Jozefa Tomka, aby predniesol ďalšiu časť jeho kázne.

V závere homílie Ján Pavol II. pripomenul sviatok Sedembolestnej, ktorú budeme sláviť v pondelok.

Veriaci počas obetovania priniesli pápežovi rozličné dary: umelecké diela, majoliku, ikonu, kríž, obrazy, knihy, sviece atď. Tiež mu odovzdali petíciu za život s 500 tisíc podpismi. Istá dobročinná organizácia z Talianska darovala 50 tisíc euro na reštauraciu bratislavského kostola svätej Kataríny.

Na konci svätej omše, pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána, Svätý Otec ešte pozdravil maďarsky, nemecky, ukrajinsky, česky, poľsky a taliansky hovoriacich pútnikov.

Ján Pavol II. sa na konci svätej omše ústami kardinála Tomka poďakoval za všetky materiálne a duchovné dary, za prijatie amodlitby.

Apoštolským požehnaním pápež posvätil základné kamene asi 20 nových kostolov, ktoré si veriaci trnavskej arcidiecézy chystajú postaviť.

Z Petržalky sa Ján Pavol II. vrátil do budovy apoštolskej nunciatúry, kde obedoval a  oddychoval.

Svätý Otec krátko pred 18. hodinou odišiel na letisko, kde sa konala rozlúčková ceremónia. Jeho príchod na rímske letisko Ciampino sa očakáva o 20. hodine. Z letiska odíde do svojho letného sídla v Castel Gandolfe.

P.František SočufkaAll the contents on this site are copyrighted ©.