2003-09-13 16:17:33

Tretí deň návštevy Jána Pavla II. na Slovensku


Slovensko: K mestám, kam hlava Katolíckej cirkvi zavítala počas svojich troch návštev Slovenskej republiky, sa dnes zaradilo aj banícke mesto Rožňava, metropola Gemeru. Okrem domácich slovenských a maďarských veriacich, polícia zvládla aj presun autobusov s 15 tisíc pútnikmi zo susedného Maďarska a 10 tisíc pútnikov z Poľska. Podľa údajov, ktoré nám psokytla bezpečnosť, sa na svätej omši zúšastnilo okolo 150 tisíc pútnikov.

Svätý Otec z Bratislavy odletel pár minút po 9.00 – tej hodine. Cestu autom z Košického letiska do Rožňavy, kam prišiel o 11.05, lemovali veriaci dedín, ktorí s krížmi a zástavami putovali na miesto Podrákoš, kde bola slávená svätá omša. Tento krásny prírodný amfiteáter, krátko po začiatku svätej omše ožiarilo svojimi lúčmi slnko, ktoré sa predralo spoza mračien. Eucharistiu spolu s Jánom Pavlom II. Koncelebrovali 20-ti biskupi – medzi nimi aj štyria z Maďarska a dvaja z Poľska. Tiež zhruba 100 kňazov.

Vzácneho hosťa na začiatku svätej omše, slúženej k úcte svätého Jána Chryzostoma, ktorý v duchovnom slova zmysle spája kresťanský východ s kresťanským západom, v mene všetkých privítal rožňavský sídelný biskup, mons. Eduard Kojnok.

Po odznení evanjeliového podobenstva o rozsievačovi, Svätý Otec prečítal prvú časť svojej kázne.Potom poprosil prítomného kardinála Jozefa Tomka, aby v nej pokračoval. Krátko pred skončením kázne Svätý Otec poprosil rožňavského pomocného biskupa, mons. Fila, aby v maďarskom jazyku prečítal jej ďalšiu časť.

Na konci homílie ešte Ján Pavol povzbudil prítomných veriacich k vernosti Bohu a Cirkvi.Veriaci rožňavskej diecézy sa na návštevu Svätého Otca pripravili nielen duchovne, modlitbami a obetou. Pripravili mu aj viaceré dary, - obrazy, sochy, knihy, plody práce ľudských rúk atď., ktoré mu odovzdali pri obetovaní.

Hádam najkrajším darom boli dve, ani nie štvorročné dievčatká, Andrejka a Lucka, ktoré sa narodili ako siamske, zrastené, a ktoré sa lekárom podarilo úspešne oddeliť. Tie spolu s ich mamou, priniesli Jánovi Pavlovi II. bábiky oblečené v krojoch. Ide o deti, ktoré ak by platili liberálne ľudské zákony o potratoch, nemali právo na život.

Na záver svätej omše, ktorá sa skončila o 13.15 hod., Ján Pavol II. posvätil základné kamene nových Božích chrámov, ktoré si veriaci rožňavskej diecézy chcú vybudovať.Nezabudol sa poďakovať za prijatie a za všetky dary, ktorých sa mu dostalo.

Na konci slávnostnej svätej omše sa celým prírodným amfiteátrom z plných hrdiel ozývala hymnická pieseň:V sedmobrežnom kruhu Ríma...Z miesta na okraji Rožňavy, sa pápežsky sprievod premiestnil do biskupského paláca, kde Ján Pavol II. obedoval spolu s ostatnými biskupmi. Po oddychu krátko po 17. –tej hodine sa vydal autom na košické medzinárodné letisko, a odtiaľ do hlavného mesta, kde zajtra, v nedeľu, bude slúžiť svätú omšu, pri ktorej vyhlási dvoch mučeníkov našej cirkvi za blahoslavených.

P. František SočufkaAll the contents on this site are copyrighted ©.