2003-09-13 08:20:57

Príhovor Svätého Otca na stretnutí s predstaviteľmi iných náboženských vierovyznaní


Drahí bratia, zo srdca vás pozdravujem v Pánovi.Vďaka vám, že ste prišli do Banskej Bystrice stretnúť sa s pápežom. Vaša prítomnosť je výrečným prejavom srdečnej spolupráce apochopenia, ktoré charakterizujú život Kristovýchučeníkov na Slovensku.  Toto rodinné stretnutienadobúda osobitný význam. Je príležitosťou, aby sa v hĺbke nášho srdca rozozvučala modlitba Božského učiteľa, aby všetci boli u nás jedno,aby svet uveril, že si ma Ty poslal. Spolu s vami obraciam sa s prosbou na všemohúceho Pána, abynám pomáhal v spoločnom poslaní ohlasovať evanjelium mužom a ženám dnešnej doby a byť jeho svedkami. Nech sa priblíži deň, keď budeme môcť spoločne chváliť jeho meno v plnej jednote vierya lásky. Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telobez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Za toto sa modlím a toto prajem vám i všetkým, čo súzverení vašej pastierskej starostlivosti.All the contents on this site are copyrighted ©.